Po revízii úhrad k 1. októbru 2019 stúpnu doplatky za inhalačné lieky pre niektorých pacientov šesťnásobne. Také je konštatovanie odborníkov, ktorí liečia chronicky chorých astmatikov, či ľudí chronicky chorých na pľúca. 

Rozhorčenie nad aktuálnym stavom uviedli odborníci zo Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti spolu so Spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie v otvorenom liste adresovanom ministerke zdravotníctva. Lekári v liste varujú, že pacientom s bronchiálnou astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc hrozí zníženie dostupnosti modernej liečby.

Nebezpečné vynechanie liečby

Lekári v liste ministerke Andrei Kalavskej uvádzajú, že generovanie doplatkov takéhoto rozsahu nemôžu ako zástupcovia odbornej verejnosti akceptovať a žiadajú o ich úpravu. Odborníci tvrdia, že pri revízii úhrad sa nezohľadnili špecifické vlastnosti a výnimočnosť respiračných liekov a inhalačných systémov. „Bez poznania liečebnej praxe boli vytvorené úhradové skupiny podľa jednotlivých molekúl," mienia lekári, ktorí ministerstvu zdravotníctva vyčítajú, že revízia bola tvorená jej pracovníkmi bez prizvania odbornej spoločnosti.

Ministerstvo zdravotníctva však tvrdenia, že revízia úhrad liekov prinesie pacientom drahšie lieky, odmieta. Hovorí, že ku všetkým skupinám pacientov pristupuje pri každom rozhodovaní citlivo a prioritou je preň v prvom rade dostupnosť liečby pacienta. „Revíziu úhrad realizujeme každé tri mesiace. Rozhodnutie o revízii úhrad zatiaľ nie je definitívne, účastníci konania sa mohli do siedmich dní odvolať a ministerstvo zdravotníctva môže ich námietkam vyhovieť. Konečné rozhodnutie bude známe 15. novembra,"komentoval rezort zdravotníctva.


Ako bližšie vysvetlila pneumologička Marta Hájková, inhalačné lieky väčšinou obsahujú viacero zložiek a ich aktuálne doplatky vznikli súčtom doplatkov všetkých jednotlivých komponentov. „Molekuly, ktoré boli ponechané bez doplatku, nie sú dostupné vo všetkých inhalačných systémoch, a viaczložkové inhalačné lieky, uvedené v námietke odbornej pracovnej skupiny, sú všetky bez generickej náhrady, čo sa týka zloženia a inhalačného systému," komentovala.


Zdôraznila, že nastavenie liečby je "náročný" a "dlhý" proces. „Pri náhlej zmene alebo vynechaní liečby hrozí vzplanutie ochorenia, ktoré vedie často k hospitalizácii, častejšej návštevnosti pohotovosti a výjazdom záchranárskej služby, či tiež často k navyšovaniu ďalšej liečby a k ďalšiemu navýšeniu výdavkov na zdravotnú starostlivosť,"prízvukovala.

Tisíce pacientov v ohrození

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie bude v rokoch 2030 až 2040 každý druhý človek alergik a z nich desať percent bude trpieť astmou. Na Slovensku je v súčasnosti liečených viac ako 102-tisíc ľudí na bronchiálnu astmu, z toho vyše 6-tisíc ľudí má ťažkú formu.

Astma je tiež šiestym najčastejším dôvodom kúpeľnej liečby. Chronickou obštrukčnou chorobou pľúc na Slovensku trpí takmer 80-tisíc pacientov. Najťažšiu formu chronickej obštrukčnej choroby má viac ako 5-tisíc ľudí.


Podľa predsedníčky odbornej pracovnej skupiny pre respiračné lieky kategorizačnej komisie Kataríny Dostálovej hrozí "výrazné" zhoršenie zdravotného stavu u tých pacientov, ktorí sa rozhodnú pre výšku doplatkov pre zmenu liečby, respektíve aj inhalačného systému. Tiež hovorí, že zvýšenie doplatkov povedie u tejto istej skupiny pacientov, z ktorých sú mnohí na kyslíkovej liečbe a majú nízke príjmy, k zníženiu dostupnosti vysoko kvalitnej a účinnej liečby. „Generovanie doplatkov takéhoto rozsahu nemôžeme ako zástupcovia odbornej verejnosti akceptovať a žiadame o ich úpravu," dodávajú odborníci.