S novým školským rokom či so zimným semestrom na vysokých školách nemajú hlavu v smútku len študenti pre blížiace sa povinnosti, ale aj niektorí učitelia. Konkrétne pedagógovia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s blížiacou sa jeseňou rátajú s nepríjemnosťou, o ktorej sa od svojho zamestnávateľa dozvedeli ešte počas leta. Táto situácia paradoxne neovplyvní chod akademického života, ale, zdá sa, že zdravie a starostlivosť o pacientov Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Okresanie o polovicu

Problém sa dotýka lekárov - pedagógov, profesorov, docentov a odborných asistentov, ktorí okrem svojho pracovného úväzku na univerzite slúžia v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Vedenie nemocnice lekárom ešte v júli oznámilo, že za svoje služby na pohotovosti dostanú menej peňazí. Vedenie, ako sme sa dozvedeli, však nepoužilo taký priamy slovník. „V júli sme boli oboznámení o zmene v spôsobe vykazovania ústavnej pohotovostnej služby, neboli sme však dopredu informovaní, že vykazovanie znamená redukciu platieb o 50 percent. To sme sa dozvedeli až následne,“ povedali nám lekári, ktorí si neželajú byť menovaní. V reálnych číslach tak príde atestovaný lekár slúžiaci na nemocničnej pohotovosti približne o 500 až 750 eur mesačne. O to závažnejšia je skutočnosť, že nové krátenie postihuje približne 40 až 50 percent zamestnancov Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

„So službami je to individuálne, ale štandardne odslúžime mesačne štyri až päť služieb, z ktorých jedna až dve sú víkendové, kde strávime 24 až 48 hodín, a potom mávame tri malé služby cez pracovné dni, pričom v každej strávime 15 hodín,“uviedli nám lekári. Oficiálne stanovisko, prečo došlo ku kráteniu platieb za pohotovostnú službu, sa školskí pracovníci nedozvedeli. Ako najčastejší dôvod sa uvádza vyrovnanie platieb za služby so zdravotníckymi pracovníkmi. Často sa argumentuje kolektívnou zmluvou. Zdravotnícki pracovníci však podľa dotknutých lekárov fungujú v inom režime.

Po ukončení pohotovosti majú automaticky voľno, kým školskí pracovníci ostávajú naďalej v robote, plnia si školské povinnosti ako výučbu a spravidla aj zdravotnícke povinnosti - starostlivosť o pacientov s odôvodnením, že ich zmluva je postavená inak a zákon im to umožňuje. Často skloňovaným dôvodom je podľa lekárov učiteľov to, že nemocnica chce ušetriť, tak siahla na platby za ústavnú pohotovostnú službu pre školských pracovníkov. „Ďalším odlišujúcim aspektom je, že základný plat školského pracovníka v rámci univerzity sa odvíja od platu učiteľov a je priemerne o 200 až 400 eur nižší ako základný plat zdravotníckeho pracovníka,“ uviedli nespokojní lekári.

Tretina oproti Nemcom

Dotknutí lekári vysvetlili svoje znepokojenie porovnaním platu lekára na Slovensku s platmi v Rakúsku a v Nemecku. „Kým na Slovensku je minimálny hrubý plat atestovaného lekára 2 194 eur, v Rakúsku je to 5 800 eur a v Nemecku 6 112 eur,“uviedli, pričom s narastajúcimi odpracovanými rokmi a skúsenosťami sa tento rozdiel prehlbuje. Lekár so sedemročnou praxou po atestácii zarába po­dľa zdravotníkov učiteľov na Slovensku 2 500 až 2 700 eur „v hrubom“, kým v Nemecku je to 8 500 až 8 700 eur. Slovenský lekár teda zarába približne 30 percent platu nemeckého lekára.

Všetkým rovnako: Vedenie nemocnice svojím rozhodnutím chce rovnaké platobné podmienky za tú istú odvedenú prácu pre všetkých lekárov.
Všetkým rovnako: Vedenie nemocnice svojím rozhodnutím chce rovnaké platobné podmienky za tú istú odvedenú prácu pre všetkých lekárov.
Zdroj: MIROSLAV VACULA

„Pritom ich kvalifikácia a pracovné zaťaženie sú porovnateľné. Podobne je to s platbami za pohotovostnú službu. Platba za malú službu je u atestovaného zdravotníckeho pracovníka Univerzitnej nemocnice približne 150 eur v čistom, v Nemecku a Rakúsku je to 500 eur,“ pokračujú lekári. Za sobotu alebo nedeľu dostane pritom atestovaný zdravotnícky pracovník na Slovensku 300 eur netto, v Rakúsku a Nemecku je to 1 000 eur. „Dokedy bude trvať táto priepasť? Na Slovensku doteraz platilo, že zvýšenie platov v školstve a v zdravotníctve sa dá dosahovať len pod hrozbou štrajku? Dnes sme sa dostali do štádia, že aj udržanie platu sa dá dosiahnuť len takýmto spôsobom,“tvrdia rozhorčení lekári. Zdravotníci sa ďalej pýtajú, že ak je potrebné dorovnávať platby za ústavnú pohotovostnú službu, prečo sa nezvýšia platby za túto službu zdravotníckym pracovníkom, ale znižujú sa školským?

Vedeli o tom

Vedenie nemocnice sa však voči vyjadreniam lekárov vyhraňuje. „V prvom rade je veľmi dôležité povedať, že žiadne ambulantné pohotovostné služby v Univerzitnej nemocnici Bratislava nemáme, ani nebola vypracovaná žiadna smernica, ktorá by sa dotýkala platov lekárov. Platy lekárov sa v žiadnom prípade nekrátia,“ uviedla Eva Kliská, hovorkyňa univerzitnej nemocnice. Podľa hovorkyne lekári dostávajú mzdu v súlade s kolektívnou zmluvou nemocnice a v súlade so Zákonníkom práce. „Kolektívna zmluva je koncipovaná tak, aby boli všetci lekári odmeňovaní rovnakým spôsobom a aby žiadna kategória zamestnancov nebola zvýhodňovaná,“ uviedla ďalej Kliská. Kolektívna zmluva nemocnice je podľa hovorkyne dostupná a zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a tiež vo vnútornej sieti Univerzitnej nemocnice Bratislava zvanej intranet, kde si ju každý zamestnanec môže prečítať.

„Navyše na vyjednávaní o kolektívnej zmluve sa zúčastňovali všetci zástupcovia odborov vrátane lekárov, ktorí o podmienkach v kolektívnej zmluve s vedením Univerzitnej nemocnice Bratislava veľmi konštruktívne diskutovali a s finálnym znením zmluvy súhlasili,“ dodala hovorkyňa, podľa ktorej si v nemocnici vážia prácu všetkých lekárov, teda bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú ďalší pracovný úväzok na lekárskej fakulte. „Čo však považujeme za dôležité a za čím si stojíme, sú rovnaké platové podmienky za tú istú odvedenú prácu pre všetkých lekárov,“ uviedla Kliská na záver.

Nielen v Bratislave: Podľa našich informácií sa krátenie platov pre zdravotníkov s pedagogickým úväzkom týka aj iných univerzitných nemocníc.
Nielen v Bratislave: Podľa našich informácií sa krátenie platov pre zdravotníkov s pedagogickým úväzkom týka aj iných univerzitných nemocníc.
Zdroj: TASR

Lekári, ktorých je podľa vedenia nemocnice s úväzkom na lekárskej fakulte približne dvesto, by mali svoje obavy reálne uvidieť na októbrovej výplatnej páske. Pôvodný plán okresať peniaze školským zdravotníkom bol podľa dotknutých zdravotníkov ešte v lete. Pre náporový čas na pohotovostiach ho však vedenie odročilo až na september. Lekári preto zvažujú aj hromadné vypovedanie služieb na pohotovosti, čo by mohlo spôsobiť nepríjemnosti pre pacientov. Podľa našich informácií by sa zmeny v platovom ohodnotení lekárov učiteľov malo dotýkať aj zdravotníkov v ďalších univerzitných nemocniciach na Slovensku.