Predstavte si, že po štyroch rokoch na strednej škole v odbore, ktorý niekto nazval lekár, chcete ísť pracovať do zahraničia. Prídete do Nemecka a poviete, že ste lekár. Ste lekár alebo nie ste? Všetci vieme, že lekár musí mať ukončenú šesťročnú medicínu. To sú medzinárodne uznávané kritériá na jeho profesiu.

Tak je to aj so sestrami. Na to, aby sa volali sestry, im do roku 2004 stačila stredná škola. Potom sme sa museli prispôsobiť spoločnej legislatíve a sestrou je tá, ktorá absolvuje 4 600 hodín odborného štúdia. Na to štvorročná stredná škola nestačí, preto záujemkyne o túto profesiu študujú ošetrovateľstvo na vysokej škole. Niektoré interne, iné diaľkovo. Namiesto toho, aby liečili pacientov, chodia do školy. Ako všetci vieme, sestier je málo a v nemocniciach kriticky chýbajú.

Zelníkov výmysel

Stredné zdravotnícke školy, ktoré boli predtým vychytenými školami pre žiakov s top študijnými výsledkami, začali zívať prázdnotou. Zdravotného asistenta, čiže štvorročný maturitný odbor, chcelo študovať čoraz menej žiakov. Preto Štefan Zelník z SNS vymyslel, že zdravotného asistenta premenuje. Produktom strednej zdravotníckej školy bude praktická sestra, ktorá hneď po maturite môže ísť pracovať do zdravotníctva.

V septembri 2019 nastúpili na stredné zdravotnícke školy prvé praktické sestry a jupí! Zdravotnícke školy sa tešili záujmu o štúdium zvýšenému o dvadsať percent. Ale je tu háčik. Takáto sestra nie je sestra, nemá také kompetencie a nemôže sa tak volať. Európska komisia zareagovala rýchlo a poslala na ministerstvo zdravotníctva tvrdú reakciu.

Po dvoch upozorneniach komisie, na ktoré sme patrične nezareagovali, nám hrozia obrovské pokuty z Európskeho súdneho dvora. Podľa našich informácií môže ísť o dvadsaťtisíc eur za každý jeden deň nečinnosti. V čom je problém? V názve praktická sestra, ktorý vymyslel spomínaný Štefan Zelník. Podľa pravidiel Únie sa nemôže volať sestra niekto, kto skončil iba štyri roky strednej. Toto pravidlo sme dodržiavali šestnásť rokov a posielali sme kvôli nemu sestry na vysokú. A potom prišiel on a všetko bolo inak.

Už dávnejšie sme sa snažili na ministerstve zdravotníctva zistiť, čo sme komisii napísali a akú nápravu urobili. Vtedy nám z tlačového oddelenia prišla takáto odpoveď: „Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na vlastnej koncepcii v ošetrovateľstve tak, aby sa postupne zlepšovali podmienky na prácu sestier a postupne sa ich počet v systéme zvyšoval, pretože nedostatok sestier je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rezort tak nečaká na rozhodnutie Európskej komisie vo veci rozhodnutia ohľadom odboru praktická sestra, ale pracuje na vlastných riešeniach aj v tejto oblasti v prospech systému.“

MINISTER KRAJČÍ Jeho rozhodnutie nepoteší súčasných študentov zdravotníckych škôl
MINISTER KRAJČÍ Jeho rozhodnutie nepoteší súčasných študentov zdravotníckych škôl
Zdroj: MATEJ KALINA

Nevieme, aké riešenia ministerstvo zdravotníctva malo na mysli, ale nepredložilo žiaden zákon, ktorý by situáciu so sestrami mohol vylepšiť. Takmer navlas podobnú odpoveď sme dostali na otázku, ako sa Slovensko stavia k hroziacej megapokute zo Súdneho dvora a čo sme urobili pre to, aby sme sa sankciám vyhli.

Vraj žiadny problém

Keďže ministerstvo zdravotníctva bolo skúpe na slovo, zisťovali sme od Európskej komisie, či je spokojná s odpoveďou Slovenska. Potvrdila, že sme porušili smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a že dala Slovensku čas na nápravu. Prakticky budeme musieť sestru zrušiť alebo premenovať.

Na riešenie sa autor tohto nápadu Štefan Zelník z SNS pozerá už z mimoparlamentnej pozície. Bol prekvapený, keď sme mu oznámili, že komisia spustila voči Slovensku konanie. „Som presvedčený, že ak sa to vysvetlí komisii tak, ako to je, tak s tým žiadny problém nebude mať,“ povedal.

A čo chce vysvetliť? Štefan Zelník vie, že praktická sestra nespĺňa požiadavky smernice Európskej únie a nemôže vykonávať všetky úkony ako zdravotná sestra. Zelník počíta s tým, že si praktická sestra doplní svoje vzdelanie na zdravotnú sestru, a to buď na vysokej škole v odbore ošetrovateľstvo popri zamestnaní, alebo na akreditovanej strednej zdravotníckej škole. „Je vždy lepšie, ak budú na vysokých školách pokračovať vo vzdelávaní absolventi stredných zdravotníckych škôl ako absolventi stredných odborných škôl, napríklad hotelových,“hovorí.

Už dnes po preškolení praktické sestry môžu vykonávať niektoré výkony pri lôžku alebo v ambulanciách, ako je meranie pulzu alebo pichanie fraxiparínu, čím môžu odľahčiť zdravotné sestry, ktoré môžu vykonávať zložitejšie a kvalifikovanejšie úkony. „Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných sestier na oddeleniach je to veľká pomoc pre celý systém,“ myslí si Štefan Zelník.

ŠTEFAN ZELNÍK Vraj netušil, aký problém Slovensku spôsobil.
ŠTEFAN ZELNÍK Vraj netušil, aký problém Slovensku spôsobil.
Zdroj: TASR

Zaplaťte si za titul

Čo teda od detí, ktoré študujú na strednej zdravotníckej škole v odbore praktická sestra, chceme? Aby zmaturovali, zamestnali sa napríklad u praktického lekára a cez víkendy si robili diaľkovo vysokú školu, za ktorú budú platiť. Ťažko sa im ju bude financovať z platu, ktorý bude na úrovni platu zdravotného asistenta. Lebo aj keď sa budú volať sestra, nebudú platené ako sestra.

A je tu aj druhý rozmer, na ktorý upozorňuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. „Rozumiem snahe dostať sestry do systému, ale títo študenti budú platiť externé štúdium na vysokej škole namiesto interného, ktoré by financoval štát. Keď právnici či lekári môžu študovať na dennom štúdiu a bezplatne, prečo chceme od sestier, aby si vzdelanie takto platili? Je to voči nim nefér,“ povedala.

Iveta Lazorová je smutná z toho, že Štefan Zelník nepočúval argumenty proti zavedeniu odboru. „Pred tým, ako reálne došlo k premenovaniu zdravotných asistentov na praktické sestry, bola potrebná široká diskusia odborníkov a to sa nestalo. Nejaká skupina poslancov sa rozhodla, že to jednoducho urobí nehľadiac na to, aké dôsledky to spôsobí v praxi,“ povedala. Proti tomuto návrhu otvorene vystupovala aj Zuzana Slezáková, bývalá riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva, ktorá dnes pracuje na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Chaos

Podľa Ivety Lazorovej praktické sestry vnesú do systému chaos. V zdravotníctve máme totiž plno rôzne kvalifikovaných a vzdelaných sestier. Tie, ktoré majú len strednú školu, tie, ktoré vyštudovali diplomovanú sestru, aj tie, ktoré majú za sebou rôzne stupne vysokoškolského vzdelania.

SESTRIČKY Celá Európa sa borí s ich nedostatkom.JÁN KROŠLÁK

A teraz tu budeme mať tie, ktoré majú strednú školu. Všetky voláme „sestrička“, no nie je sestrička ako sestrička. „Kvalita praktickej sestry oproti sestre, ktorá vyštudovala ošetrovateľstvo, je úplne niekde inde,“ tvrdí prezidentka komory Lazorová.

A čo deti na školách

Zdravotnícke školy Zelníkove praktické sestry ocenili. Neatraktívny názov zdravotný asistent sa zmenil na praktickú sestru a do škôl sa hlásilo o štvrtinu viac študentov. Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20 v Bratislave Eva Drobná plánuje na ďalší školský rok prijať 62 žiakov, záujem má 87. Čo s nimi bude, ak bude chcieť nová vláda opraviť pokazené?

Existujú dve možnosti, a to zrušiť odbor alebo ho premenovať. Podľa Evy Drobnej by bola obrovská škoda čokoľvek na praktických sestrách meniť. „V súčasnosti pri akútnom nedostatku sestier nielen u nás, ale aj v Európskej únii by Európska komisia mala brať na zreteľ, že štát má snahu odvrátiť kolaps nášho zdravotníctva z dôvodu akútneho nedostatku kvalifikovaného ošetrovateľského personálu. Súčasný minister zdravotníctva Marek Krajčí má o riešení situácie jasnú predstavu, všetko bude tak ako predtým. Praktické sestry ako odbor skončia. „Navrhneme zrušiť premenovanie zdravotných asistentov na praktické sestry, zdravotným asistentom ponecháme zvýšené kompetencie. Predmetným zistením Európskej komisie a jeho nápravou sa bude zaoberať pracovná skupina pre zdravotníctvo,“ vyjadril sa minister cez svoju asistentku Helenu Hlubockú.

„Treba na to pozerať optimisticky,“tvrdí prezidentka komory sestier Iveta Lazorová. „Študenti, ktorí už nastúpili na strednú zdravotnícku školu, vždy budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach. Aj za predpokladu, že sa odbor premenuje zase na asistenta.“