Sengweri svojím životným štýlom zostali sčasti ešte v ére lovcov a zberačov, hoci ich živí už aj chov kráv a predaj mlieka. Početné generácie kmeňa obývali prales Embobut na západe Kene. Žili v súlade s prírodou, brali si z nej len to najnutnejšie, stromy, rastliny a vodu chránili. Pochovávali tu svojich zomrelých. Túto symbiózu v posledných rokoch narušilo rozširovanie národného parku. Paradoxne, kvôli ochrane prírody vyháňajú teraz pôvodných obyvateľov pralesa z ich domovov.

V roku 2017 v podobnom prípade, ktorý sa týkal tradičných území kmeňa Ogiek, rozhodol Africký súd pre ľudské práva v prospech pôvodných obyvateľov a proti zámeru kenskej vlády. Sengweri dúfajú, že aj u nich sa niečo pohne. No projekty ochrany prírody v ich pralese podporila Svetová banka. Rešpektovaný donor financuje projekty na boj s klimatickou zmenou. No pôvodní obyvatelia pralesa Embobut na to doplácajú. Príslušníci lesnej stráže ich často vyháňajú z domovov násilím a ich príbytky potom vypaľujú do tla. Sengweri zostali vo svojom boji opustení.