Rakúsky pediater Hans Asperger, po ktorom je pomenovaná jedna z foriem autizmu, aktívne spolupracoval s nacistami. Vo svojej štúdii publikovanej v odbornom časopise Molecular Autism to tvrdí rakúsky historik lekárstva Herwig Czech. Lekár údajne posielal svojich pacientov do neslávne známej viedenskej kliniky Am Spiegelgrund, ktorá sa podieľala na takzvanej vedeckej eutanázii telesne postihnutých a duševne chorých detí. Vyplýva to z analýzy dokumentov a lekárskych správ, ktoré boli považované za zničené.

„Čisté“ genetické inžinierstvo

Podľa The Telegraph, nielenže podľa dokumentov spolupracoval s nacistami, ale aj aktívne prispieval do ich programu eugeniky. Eugenika je veda o činiteľoch zlepšujúdich dedičné vlastnosti a vývin populácie. Na viedenskej klinike Am Spiegelgrund boli metodicky zabíjané duševne alebo fyzicky postihnuté deti podľa teórie, že pre rasovo čistú spoločnosť nemajú žiadnu cenu. Na klinike bolo zabitých dokopy 789 detí. Deti vyhladovali alebo im dali smrteľný koktail drog. Všetko v duchu genetického inžinierstva Tretej ríše s poslaním „vyčistiť“ spoločnosť prostredníctvom „rasovej hygieny“. Ako oficiálna príčina smrti malých pacientov sa uvádzal zápal pľúc.

Gestapo?

Asperger nebol členom nacistickej strany NSDAP. Bol šéfom katedry pediatrie na Viedenskej univerzite a neskôr sa stal riaditeľom tamojšej detskej kliniky. Krátko pred smrťou, v roku 1980, vo svojom prejave na univerzite tvrdil, že odovzdávať deti nacistom odmietal, za čo ho vraj stíhala tajná polícia Gestapo. Herwig Czech, historik medicíny na Viedenskej zdravotníckej univerzite, však o tom nenašiel najmenší dôkaz. Čo však našiel v novoobjavených dokumentoch je pediatrom „verejne legitimizovaná politika rasovej hygieny, vrátane nútenej sterilizácie“.

Czech napísal, že Asperger sa prispôsobil nacistickému režimu a „za svoje uisťovanie o lojalite bol odmeňovaný kariérnymi príležitosťami“.

Akademici univerzity v anglickom Cambridge v úvodníku aktuálneho vydania časopisu Molecular Autism poznamenali, že Asperger „sa vedome stal zubom v súkolí nacistickej vraždiacej mašinérie“ a tiež „súčasťou očí a uší Tretej ríše“.

Psychiater Hans Asperger (vľavo) poslal na nacistickú kliniku smrti desiatky detí. Jednou z obetí Hitlerovho režimu bola aj 3-ročná Herta Schreiber (vpravo).
Psychiater Hans Asperger (vľavo) poslal na nacistickú kliniku smrti desiatky detí. Jednou z obetí Hitlerovho režimu bola aj 3-ročná Herta Schreiber (vpravo).
Zdroj: Wikimedia

Aspergerov syndróm

Asperger ako prvý označil skupinu detí s výraznými psychologickými charakteristikami ako „autistických psychopatov“. V roku 1944 publikoval komplexnú štúdiu na túto tému, ktorá bola medzinárodne uznaná v roku 1980, po jeho smrti. Ako uznanie jeho prínosu sa používa eponymos „Aspergerov syndróm“. Začala ho používať v roku 1981 britská psychiatrička Lorna Wingová.

Aspergerov syndróm sa vyznačuje predovšetkým ťažkosťami v komunikácii a sociálnom správaní. Na druhej strane, ľudia s týmto postihnutím bývajú úprimní, bez problému porozumejú písaným pravidlám a mávajú veľmi dobrú pamäť.

„Nikto s diagnózou Aspergerovho syndrómu sa nemal cítiť nijako poškvrnený touto veľmi problematickou históriou,“ povedala pre BBC riaditeľka britského Centra pre autizmus Carol Poveyová. „Očakávame, že tieto zistenia zažnú rozsiahlu debatu medzi 700 000 autistami a ich rodinami v Británii, najmä medzi tými, ktorí sa stotožňujú s termínom 'Asperger',“ povedala expertka.