Nasledujúce fotografie nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

Do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý podľa Wikipédia postuloval cez západnú časť Sovietskeho zväzu, východnú Európu a Škandináviu. Kontaminovaná nebola len Ukrajina, ale aj rozsiahle oblasti Bieloruska a Ruska. Černobyľská atómová elektráreň sa nachádzala 16 kilometrov od hraníc Ukrajiny a Bieloruska.

Genetické mutácie údajne v dôsledku černobyľskej havárie. Jej dôsledky sa analyzujú dodnes.
Genetické mutácie údajne v dôsledku černobyľskej havárie. Jej dôsledky sa analyzujú dodnes.
Zdroj: Pinterest

Pokračovanie na ďalšej strane