Parížsky experiment

 Medzi priekopníkov v tomto smere zrejme patrí Paríž. Už v dvadsiatych rokoch minulého storočia svietila
na Eiffelovej veži obrovská reklama na automobilku. Možno aj v duchu tejto tradície je francúzske hlavné mesto naklonené tomuto druhu komerčnej činnosti - od roku 2007 zákon povoľuje dočasné umiestňovanie veľkoplošných inzerátov na mestské dominanty. Získané peniaze potom prúdia do údržby a rekonštrukcie pamiatok.

Priekopníci: Reklama na Eiffelovej veži v 20. rokoch minulého storočia.
Zdroj: Internet