PES Women ako členská organizácia politickej rodiny európskych socialistov pripomenula, že v záujme posilnenia postavenia žien a rodovej rovnosti aj tohto roku, podobne ako za posledné tri roky, spustila kampaň zameranú na ukončenie diskriminácie v odmeňovaní. V rámci tejto akcie zaslala jednu zo svojich špeciálne navrhnutých pohľadníc aj von der Leyenovej. Nová šéfka EK by sa mala ujať svojej funkcie od 1. decembra tohto roku.

"Prvá žena na čele Európskej komisie veľmi veľa hovorí o rodovej rovnosti. Ale iba kolégium komisárov vyvážený z rodového hľadiska nestačí. Potrebujeme činy, ktoré prinesú rovnosť všetkým ženám," uviedla v správe pre médiá predsedníčka PES Women Zita Gurmaiová.

Gurmaiová v tejto súvislosti ocenila, že v budúcej exekutíve EÚ bude mať maltská eurokomisárka Helena Dalliová na starosti agendu rovnosti. Zároveň však vyjadrila nádej, že sa k tomuto "boju" pripojí aj von der Leyenová.

Pohľadnice dostala šéfka budúcej eurokomisie od všetkých členiek PES Women, zo všetkých členských krajín EÚ, pričom socialistky žiadajú von der Leyenovú a jej komisiu, aby znížila rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami o dva percentuálne body ročne. Zároveň žiadajú zavedenie odrádzajúcich finančných sankcií v prípade nesplnenia tohto cieľa, čo by malo byť zakotvené aj v právnych predpisoch EÚ.

Podľa údajov dosluhujúcej eurokomisie pod vedením Jeana-Clauda Junckera, ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16 percent menej ako muži. Ide o nepatrné zlepšenie oproti stavu 16,2 percenta z minulého roku.

V tomto roku pripadol Deň rovnosti odmeňovania v EÚ na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi mužskými kolegami symbolicky prestanú byť platené za rovnakú prácu.

Podľa EK faktorov vedúcich k rozdielom v odmeňovaní je niekoľko: ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, v podnikoch čelia rôznym platovým stropom, pracujú v slabšie platených odvetviach a častejšie ako muži nesú primárnu zodpovednosť za starostlivosť o rodinu.

"Ubehlo 60 rokov, odkedy je zásada rovnakej odmeny súčasťou európskych zmlúv, a predsa ženy po celej Európe ešte stále nepociťujú, že by sa zákony zhodovali s realitou ich každodenného života. V porovnaní so svojimi kolegami pracujú európske ženy dva mesiace zadarmo a pokrok v tejto oblasti je veľmi pomalý,"uviedli v spoločnom vyhlásení prvý podpredseda EK Frans Timmermans, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová a eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Vo svojom vyhlásení zdôraznili, že takmer deväť z desiatich Európanov - žien aj mužov - si myslí, že je neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu platené menej ako muži. Na Slovensku tento názor zdieľa 87 percent opýtaných Slovákov.

Juncker sa na čele eurokomisie snažil o zmiernenie tejto situácie a v súčasnosti ženy v riadiacich funkciách na všetkých úrovniach EK predstavujú 41 percent. Koncom roka 2014, na začiatku funkčného obdobia Junckerovho kabinetu, mali ženy v tejto inštitúcii len 30-percentné zastúpenie na riadiacich funkciách. Európska komisia patrí medzi orgány verejnej správy s najvyšším podielom žien na vedúcich pozíciách na celom svete.