Ak strany nedajú na sex výslovný súhlas, ide o znásilnenie. Kývnuť na intímnosti pritom môžu ústne, gestom, ale aj inak.

Švédsky parlament odobril návrh zákona „o sexuálnom súhlase“, ktorý začne v praxi platiť od 1. júla. Prešiel temer jednohlasne, keď zaňho hlasovalo 257 poslancov a len 38 bolo proti. Nový zákon vyjadruje potrebu explicitného súhlasu so sexuálnym stykom od každej zo zúčastnených strán. Ak by to tak nebolo, sex by bol považovaný za znásilnenie, teda i v prípade keď nebolo použité násilie akejkoľvek formy.

Aktívny vs. pasívny

„Pokiaľ sa chce človek zapojiť do sexuálnych aktivít s niekým, kto zostáva neaktívny alebo dáva nejednoznačný súhlas, bude musieť zistiť, či je druhá osoba ochotná,“ tak káže zákon. Súhlas so sexuálnym stykom obsahuje i legislatíva Nemecka, Írska, Belgicka, Luxemburska, Veľkej Británie a Cypru a novú definíciu znásilnenia obsahuje aj Istanbulský dohovor.

Ako nový švédsky zákon ďalej vysvetľuje: „pri posudzovaní dobrovoľnosti by sa malo brať do úvahy najmä to, či bolo vyjadrenie súhlasu slovom, činom alebo iným spôsobom.“ S ním súvisí i nový trestný čin. Sexuálne zneužitie z nedbanlivosti, za čo hrozí odňatie slobody na štyri roky. Aspekt nedbanlivosti sa pritom bude posudzovať v prípadoch, keď jedna zo strán nedá jednoznačne súhlas.

„Môže si za to sama"

Podľa New York Times má nový švédsky zákon priamočiarym jazykom – sex musí byť dobrovoľný, ak nie, potom je ilegálny – zmeniť spôsob, akým sú v krajine stíhané znásilnenia a iné sexuálne trestné činy. Predtým musel prokurátor dokázať, že došlo k znásilneniu za použitia násilia, pod jeho hrozbou, alebo bola obeť bezbranná. Stále však bude treba dokázať úmysel.

Podľa Kataríny Bergehedovej zo švédskej pobočky Amnesty International, zákon „vyjadruje, čo je prijateľné v spoločnosti a čo už nie“. Prirovnala ho k prijatiu zákazu telesne trestať deti z roku 1979, ktorý Švédi začali po čase vnímať ako samozrejmosť. Podobne tento zákon by mohol znamenať zmenu myslenia. Podľa švédskeho prieskumu zločinnosti sa počet ľudí, ktorí oznámili, že sa stali obeťami sexuálnych trestných činov, takmer strojnásobil od roku 2012, keď to bolo 0,8 % dospelej populácie, do roku 2016, keď to bolo 2,4 %, lenže väčšina útokov je neohlásená. Len 10 percent opýtaných povedalo, že boli na polícii.

Podľa výsledkov celoeurópskeho prieskumu z roku 2016 o rodovo podmienenom násilí, takmer tretina respondentov si myslí, že sex bez súhlasu je niekedy opodstatnený a že vina padá nielen na násilníka, ale aj obeť, ktorá si útok „privodila“ svojím výzorom, vystupovaním, či laxnou obranou.

Moderné vzťahy

„Je to moderná legislatíva založená na moderných vzťahoch,“ povedal švédsky minister spravodlivosti Morgan Johansson na margo nového zákona, dodajúc, že každý chlapec a muž vo Švédku sa musí uistiť, že ten, s ktorým má v úmysle mať sex, je jeho dobrovoľným účastníkom.

Vláda verí, že nový zákon privedie obete k vyššiemu nahlasovaniu sexuálnych deliktov, naopak, kritici hovoria, že znížiť počet znásilnení to nepomôže.