Egypťania sú považovaní za jeden z najvyspelejších národov. Obohatili civilizáciu o skvosty, ktoré pretrvávajú dodnes. Tak je to i s najstarším figuratívnym tetovaním, ktoré vedci objavili na ľudskom tele. Podľa expertíz siaha jeho vznik dávno pred rok nula, kedy sa začal počítať náš letopočet.

Až päť tisíc rokov je údajne najstaršie tetovanie na svete, ktorého vlastníkom je múmia ležiaca v múzeu v Británii.
Až päť tisíc rokov je údajne najstaršie tetovanie na svete, ktorého vlastníkom je múmia ležiaca v múzeu v Británii.
Zdroj: British muzeum

Čo kedysi znamenalo?

Aj keď obrazce badateľné na múmii rozhodne nemajú dokonalé tvary, môžu v sebe niesť silnejšie posolstvo, ako terajšie tetovania, ktoré sa považujú viac za vyjadrenie módneho štýlu, ako svetonázor. Veľký býk na hornej časti paže mužskej múmie je veľmi dobre viditeľný. Podrobné testy odhalili, že vzniklo o tisíc rokov skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Celý objav a zistenie mení pohľad na to, ako v tom období ľudia žili. Múmia, ktorá sa zachovala prirodzene celých päť tisíc rokov, bola unikátnym exponátom britského múzea.

Až päť tisíc rokov je údajne najstaršie tetovanie na svete, ktorého vlastníkom je múmia ležiaca v múzeu v Británii.
Až päť tisíc rokov je údajne najstaršie tetovanie na svete, ktorého vlastníkom je múmia ležiaca v múzeu v Británii.
Zdroj: British muzeum

Objavili na jednom cintoríne pred takmer sto rokmi, a odvtedy je ozdobou výkladných múzejných skríň. Zistilo sa, že muž, ktorého telo vydržalo tisíce rokov mumifikované, zomrel násilnou smrťou vo veku 18 – 21 rokov. Na jeho ruke sa objavili modrasté škvrnky, ktoré po použití infračervenej technológie začali odhaľovať viac svoje kontúry. Napokon z nich vedci „vytiahli“ siluety dvoch býkov, zvierat, ktoré sa od nepamäti považujú za symbol mužskosti, sily, odvahy a nebojácnosti.