Samotná smrť však fašistom nestačila. Ľudí pred smrťou ponižovali, doslova zbavovali dôstojnosti. Správali sa k nim horšie ako k zvieratám, obmedzovali ich na osobnej slobode, vysťahovávali z vlastných domov, rodiny rozlučovali. Obzvlášť neľudsky sa správali k Židom na Pobaltí. V severských krajinách sa diali čistky, o ktorých sa doteraz pomerne málo píše.

Unikátne fotografie z roku 1941 zobrazujú masaker, pri ktorom zomrelo 6000 ľudí.
Unikátne fotografie z roku 1941 zobrazujú masaker, pri ktorom zomrelo 6000 ľudí.
Zdroj: Bundesarchiv