Americkí aktivisti vyzývajú na viaceré zmeny v oblasti archeológie. Ako informuje britský denník Daily Mail, požiadavky prichádzajú napríklad od organizácie „anarchistických archeológov“ zvanej Black Trowel Collective.

Tá má viaceré návrhy, ktoré majú podľa ich slov pridať „rozmer transrodových ľudí“ do dotknutej vedeckej disciplíny. V praxi žiadajú, aby archeológovia počas identifikácie ľudských kostier ignorovali vedecké poznanie a skutočnosti v prospech progresívnej ideológie.

Je to očividné?

Nájdené pozostatky by sa napríklad nemali kategorizovať podľa pohlavia. Argumentujú tým, že nemôžeme s istotou vedieť, aké pohlavie si dávne osoby prisúdili. Podobne sa nemá zisťovať ani ich rasa, pretože to vraj napomáha „belošskej nadradenosti“.

„Vďaka archeologickým, historickým a etnografickým prameňom je očividné, že ľudské pohlavie je vysoko premenlivé a ľudia sa historicky cítili komfortne v širokom spektre pohlaví, ktoré presahuje moderné rozdelenie na mužov a ženy,“ vyhlasuje progresivistická skupina.

Black Trowel Collective nie je jediné združenie šíriace podobné názory. Aj americká štúdia z minulého roku tvrdí, že je „nebezpečné,“ keď sa ľudské pozostatky identifikujú podľa rasy zosnulého. Pre autorov je táto prax zakorenená v „rasizme a belošskej nadvláde“.

Nové bojové pole

Proti takýmto tvrdeniam sa zdvihli viaceré hlasy z akademickej obce. Emeritný profesor dejín Jeremy Black z Exeterskej univerzity varoval, že podobný ideologický prístup k poznaniu a bádaniu je nielen hlúpy, ale potenciálne i nebezpečný.

„Je to absurdný návrh, keďže rozdiely medzi pohlaviami, národmi či náboženskými a spoločenskými skupinami sú hlavné hnacie sily počas dejín,“ dodáva Black.

Emeritný profesor sociológie z Kentskej univerzity Frank Furedi už v minulosti varoval, že historické skutočnosti sa stávajú najnovším bojovým poľom pre zástancov radikálnej rodovej ideológie.

„Prijatie tejto nebezpečnej dogmy by znamenalo, že sa deti budú učiť falošný obraz o gréckej, rímskej alebo hocijakej inej starovekej civilizácii. Musíme proti tomu bojovať, pretože ak to prijmeme, celá akademická spoločnosť sa zmení na prázdne naháňanie ideologických cieľov,“ poznamenal Furedi.