Pravoslávni veriaci oslavujú Vianoce vtedy, kedy rímskokatolíci oslavujú už Troch kráľov. Pravoslávni totiž používajú stále juliánsky kalendár. Ten platí od roku 46 pred naším letopočtom. V 16. storočí ho sčasti nahradil gregoriánsky kalendár, ktorý zaviedol pápež Gregor XIII.

Juliánsky kalendár je proti slnečnému kalendáru 11 minút a 14 sekúnd dlhší. To viedlo k odchýlke od slnečného, ktoré v 14.stor. znamenalo viac než 7 dní. Pápež Gregor XIII. zaviedol v roku 1582 gregoriánsky kalendár s vylepšenými prestupnými pravidlami. Tieto povediac, plné storočia (ako 1700, 1800, 1900 atď.) sú len vtedy prestupnými rokmi, ak sú deliteľné 400 (preto bol r. 2000 prestupným rokom, ale 1900 nie). Od r. 1900 až do 2099 nastáva medzi oboma kalendármi rozdiel 13 dní.

V niektorých krajinách slávia Vianoce neskôr.
V niektorých krajinách slávia Vianoce neskôr.
Zdroj: Internet