Maďarský premiér Viktor Orbán sa zúčastnil letnej univerzity a študentského kempu, ktorý sa konal v rumunskom mestečku Băile Tuşnad. Pri tejto príležitosti vo svojej reči mladým účastníkom podujatia predstavil svoje predstavy prebudovania celého konceptu Karpatskej kotliny. „V historickom zmysle verím, že sto rokov maďarskej samoty je u konca,“uviedol Orbán, ktorý naznačil, že pre projekt Karpatskej kotliny majú dnes zdroje a peniaze ako nikdy predtým. Ako jeden z prvých predpokladov pre rozvoj daného regiónu je prepojenie jednotlivých krajín najskôr prostredníctvom rýchlovlakmi.

Pre maďarského predsedu vlády znie zahanbujúco, ako uvádza portál About Hungary, že neexistuje spojenie medzi Debrecínom a Nagyváradom, čo je názov pre rumunské mesto Oradea.

Chýbajú mu Košice

Orbána rovnako trápi, že nie je spojený Miškovec a Kassa, teda slovenské Košice. Orbán rovnako navrhuje prepojenie aj v rámci energetických zdrojov. „Môžem vám povedať, že sme začali s rekonštrukciou a výstavbou približne tisíc materských škôl po Karpatskej kotline. Sú to materské školy s maďarským jazykom,“ pochválil sa líder maďarskej vlády, ktorý sa pochválil aj skutočnosťou, že minulý rok privítali miliónteho nového, maďarského občana.

„Môžem povedať, že Maďari mimo Maďarska stoja za Maďarmi vo svojej rodnej krajine,“pochválil sa premiér a líder strany Fidesz, ktorá v parlamentných voľbách v apríli tohto roka potvrdila svoje víťazstvo.

Orbán sa rovnako zastal svojho konceptu takzvanej iliberálnej demokracie. „Liberálna demokracia je liberálna, kým kresťanská demokracia je, podľa definície, neliberálna: je, ak chcete, iliberálna,“ uviedol. Maďarský líder zároveň vysvetlil, že liberálna demokracia má v priazni multikulturalizmus, kým tá kresťanská dáva prednosť kresťanskej kultúre. A rovnako liberálna demokracia je podľa Orbána pro-imigračná, kým kresťanská je anti-imigračná. A posledne, ako cituje Orbána portál About Hungary, liberálna demokracia hovorí o adaptabilných rodinných modeloch a kresťanská demokracia spočíva na základoch kresťanského rodinného modelu.