Z týchto ľudí 29 percent uviedlo, že vojna je určite hrozbou, a 44 percent odpovedalo, že je pravdepodobne hrozbou. Okolo 18 percent respondentov povedalo, že vojna pravdepodobne nie je pre Poľsko hrozbou, a tri percentá opýtaných sú presvedčené, že vôbec nie je hrozbou. Šesť percent opýtaných nemalo na túto záležitosť názor.

Podobný prieskum uskutočnený koncom februára a začiatkom marca, čoskoro po napadnutí Ukrajiny Ruskom, však ukázal, že až 85 percent opýtaných vníma inváziu Kremľa ako nebezpečnú pre Poľsko. O mesiac neskôr tento údaj klesol na 79 percent. Spomínaný nový prieskum urobilo CBOS na vzorke 1087 Poliakov v období 2. – 12. mája 2022.