Na celom svete žije asi 200 miliónov žien s trvale zmrzačenými pohlavnými orgánmi, obriezku každoročne musia podstúpiť dva milióny dievčat. Samotný pojem obriezka pritom odborníci často označujú za nevyhovujúci, lebo navodzuje dojem zmysluplného lekárskeho zákroku, o ktorý v drvivej väčšine prípadov nejde, pretože dochádza k nezvratnému poškodeniu zdravia. Infibulácia alebo klitoridektómia (odstránenie klitorisu) sa praktikuje dnes ešte asi v 30 krajinách sveta - najmä v Afrike, krajinách Blízkeho východu a v niektorých ázijských štátoch. Migrácia z Afriky do Európy tieto praktiky nezastavila. Objavil sa dokonca fenomén „prázdninovej obriezky“.

Vo fotogalérií si pozrite strastiplný príbeh obrezanej somálskej modelky Waris Diriovej!

Horor

Pre mnohé moslimky žijúce v Nemecku znamenajú prázdniny v ich domovskej krajine skutočný horor. Rodina jednoducho rozhodne, že je čas na dcérinu obriezku. Napriek tomu, že tento úkon je v Nemecku nelegálny, urobia ho v zahraničí, najčastejšie v domovskej krajine. Isatou Barryová pochádza z Gambie a v Berlíne žije asi 10 rokov. V komunite svojich krajanov sa usiluje bojovať proti nebezpečnej tradícii.

„Jedna cesta na prázdniny do rodnej krajiny a je po všetkom,“ smúti aktivistka. „Maloletým dievčatám jednoducho vyrežú klitoris alebo malé či veľké pysky ohanbia. Ženská obriezka nemá žiadne zdravotné prínosy. Naopak, ženy majú po nej len problémy - ťažké krvácanie, problémy s močením, neskôr sa môžu vyvinúť cysty, hrozia infekcie, neplodnosť. Zvyšuje sa aj pravdepodobnosť komplikácií pri pôrode.“

Aj po príchode do Európy

Organizácie, ako napríklad Terre des Femmes či Unicef, sa už mnoho rokov angažujú proti ženskej obriezke. Charlotte Weilová je referentkou v berlínskej pobočke Terre des Femmes. Tvrdí, že migrácia moslimiek do Európy túto pre nás barbarskú tradíciu neprerušila. Čo je podľa nej najhoršie, obriezku musia podstupovať čoraz mladšie dievčatá, aby sa náhodou „nedomáhali pomoci“ a aby si zo zákroku čo najmenej pamätali. Wei­lová tvrdí, že obeťami zákroku sa stávajú už dvojročné i mladšie deti.

Vo fotogalérií si pozrite strastiplný príbeh obrezanej somálskej modelky Waris Diriovej!

V Nemecku je klitoridektómia trestná, od roku 2015 je trestné, aj keď sa zákrok urobí v zahraničí. Chýbajú však presné informácie na túto tému. „Nikto nebude o tom dobrovoľne hovoriť, pretože vie, že mu hrozí väzenie,“dodáva Charlotte Weilová. Podľa odhadov Terre des Femmes žije len v Nemecku asi 65-tisíc imigrantiek, ktoré sa stali obeťami klitoridektómie.

Pediatri mlčia

Isatou Barryová, 41-ročná mama štyroch detí, sa dušuje, že nedovolí jedinej dcére podstúpiť tento zákrok, aj keď v jej rodine ho museli podstúpiť všetky ženy. Aktivistka prešla v organizácii Terre des Femmes školením, aby mohla pôsobiť v komunite svojich krajanov proti ženskej obriezke. „Ak sa nám podarí presvedčiť mužov, až potom môžeme zastaviť toto šialenstvo,“myslí si Gambijčanka. A

ko tvrdí Hermann Josef Kahl, hovorca nemeckého zväzu pediatrov, obriezku podstupujú aj dievčatá už narodené v Nemecku. Lekári pediatri okamžite zistia, že nastali zmeny na pohlavných orgánoch dieťaťa. Ale ukazuje sa, že veľmi zriedka to ohlásia polícii. Ak niečo podniknú, tak radšej dajú kontakt organizáciám, ktoré bojujú za práva malých dievčat, aby vyvinuli nejaké úsilie a zabránili klitoridektómii u mladších sestier.

Brutálna každodennosť

Chirurgička Cornelia Strunzová je konfrontovaná každý deň s dôsledkami ženskej obriezky. Zoznam problémov je dlhý - neschopnosť udržať moč, zápaly, problémy s menštruáciou, vytváranie cýst a jaziev, bolesti pri sexuálnom styku. Problémy sa môžu končiť až neplodnosťou.

Nehovoriac o psychickej celoživotnej traume. Strunzová tvrdí, že aj v Nemecku sa robia nelegálne obriezky. Lenže žiadna z obetí to na polícii neohlási, keď­že sa obáva nepriaznivej reakcie vlastnej komunity. „To veľmi sťažuje ochranu vlastných dcér, pretože len obrezané dievčatá sú v ich rodnej krajine hodné uznania a spoločensky akceptované.“Dokonca sa stáva, že ak sú aj rodičia proti dcérinej obriezke, počas návštevy rodnej krajiny ju vykoná rodina na vlastnú päsť, niekedy susedka.

Ľudia, bdejte

Chirurgička vedie v Berlíne centrum Desert Flower, ktoré spolupracuje s nadáciou Waris Dirieovej, somálskej modelky, ktorá bola ako dieťa tiež obrezaná a už roky bojuje proti tejto krvavej tradícii. V berlínskom centre počas šiestich rokov reoperovali asi 165 žien, poradili či pomohli ďalším stovkám.

Podľa zväzu nemeckých gynekológov klitoridektómia sa stala markantným problémom od roku 2015, keď prišla do Nemecka veľká vlna migrantov. S týmto javom sú konfrontovaní najmä lekári z nemocníc a ambulancií blízko utečeneckých stredísk. Terre des Femmes apeluje najmä na lekárov, vychovávateľov, pedagógov či sociálnych pracovníkov, aby boli bdelí a ochotní pomôcť ženám, ktoré boli takto zmrzačené. Vo Francúzsku či v Spojenom kráľovstve už prebehli prvé súdne procesy v súvislosti s nedobrovoľným pohlavným zmrzačením, v Nemecku zatiaľ nie.

Vo fotogalérií si pozrite strastiplný príbeh obrezanej somálskej modelky Waris Diriovej!