Vyštudoval právo, pôsobil ako novinár, najväčšiu časť života však strávil vyháňaním diabla. Taliansky kňaz Gabriele Amorth patrí k popredným žijúcim exorcistom. A hoci mnohí sa na tom zabávajú, 90-ročný otec Amorth prízvukuje: „Satan naozaj existuje.“

Rastúci trend

Podľa Amortha sa pôsobenie diabla prejavuje dvojakým spôsobom – bežne i neobyčajne. Kým v prvom prípade ide o náklonnosť človeka dištancovať sa od Boha, čo sa týka každého bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, neobyčajné spôsoby sa prejavujú nevysvetliteľnými javmi.

Hoci mimoriadne udalosti sú zriedkavé, podľa Amortha sú posadnutia diablom na vzostupe. Exorcistu znepokojuje najmä rastúci počet mladých ľudí, ktorí koketujú s okultizmom.

„Diabla možno poraziť tým, že sa budeme vyhýbať pokušeniu, pretože on vždy hľadá naše najslabšie miesta. Cez ne potom zaútočí. Kresťania majú výhodu, že sa môžu modliť a prijímať sviatosti a takto so zlom bojovať,“ zdôrazňuje Amorth.

Čítajte viac:

Stop diablovi! Vatikán oficiálne uznal Medzinárodnú asociáciu exorcistov

Bojí sa pápeža

Oficiálny exorcista rímskej diecézy vykonal za svoj život vyše 70 tisíc exorcizmov. Pri obrade vyháňania diabla sa obracia k Bohu, Panne Márii i k svätým. V ostatných rokoch si všimol, že osobitnú silu pri rituáli má meno zosnulého pápeža Jána Pavla II.

„Viackrát som sa pýtal démona, prečo sa ho tak bojí. Dal mi dve odpovede. Prvá – vraj narušil satanovi plány. Myslím, že tým naznačoval pád komunizmu v Rusku a vo východnej Európe. A druhou odpoveďou bolo, že Ján Pavol vytrhol z rúk diabla množstvo mladých ľudí.“

Amorth zdôrazňuje, že exorcizmom nie sú iba rituály, ktoré poznáme z filmov, ale aj obyčajná modlitba. Najväčšou zbraňou je podľa neho okrem modlitby aj pôst a najmä absolútna viera v Boha.

Čítajte viac:

Vyháňači diabla varujú: Halloween je nebezpečný sviatok

Viera v padlého anjela a v jeho schopnosť pôsobiť na ľudí patrí k základným článkom rímskokatolíckej náuky. Pôsobenie diabla v spoločnosti viac ako jeho predchodcovia zdôrazňuje aj súčasná hlava katolíckej cirkvi, pápež František. V júni 2014 Vatikán schválil Medzinárodnú asociáciu exorcistov.