Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (UŠP) Juraj Novocký bol v pondelok Radou Európskej únie oficiálne potvrdený do funkcie európskeho prokurátora ako zástupca Slovenskej republiky. TASR o tom informovala hovorkyňa UŠP Jana Tökölyová.

Cezhraničné podvody

Úlohou Európskej prokuratúry (EPPO) bude bojovať proti podvodom týkajúcim sa finančných prostriedkov Európskej únie. Takisto bude mať právomoc vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie.

EPPO bude viesť cezhraničné vyšetrovania podvodov týkajúcich sa finančných prostriedkov Európskej únie nad 10.000 eur alebo cezhraničných podvodov v oblasti DPH, ak spôsobená škoda presiahla 10 miliónov eur. Bude spolupracovať s vnútroštátnym orgánmi presadzovania práva a s ďalšími orgánmi, napríklad s Eurojust, úradom EÚ pre justičnú spoluprácu (Eurojust) a európskym policajným úradom Europol.

Európsky prokurátor Juraj Novocký bude vykonávať dohľad nad vyšetrovaním trestných veci realizovaných na území Slovenskej republiky Európskej prokuratúra by mala začať fungovať koncom novembra 2020. V súčasnosti v nej má zastúpenie 22 členských krajín EÚ, uvádza na svojej webovej stránke Európska komisia (EK).

Kto je Juraj Novocký

JUDr. Juraj Novocký (44) nastúpil na prokuratúru ako právny čakateľ prokuratúry v roku 1999. Od roku 2001 bol prokurátorom okresnej prokuratúry Námestovo a Dolný Kubín. Od roku 2002 bol prokurátorom na Krajskej prokuratúre Žilina. Od roku 2005 bol dočasne pridelený na výkon funkcie prokurátora na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Od 1. 12. 2008 bol vymenovaný do funkcie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na oddelení organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality.

Počas svojho pôsobenia na prokuratúre zastupoval prokuratúru a Slovenskú republiku vo viacerých funkciách. Okrem iného je asistentom národného člena Eurojustu a národným spravodajcom Eurojustu pre záležitosti terorizmu, vykonával tiež hodnotiteľa pre viaceré medzinárodné organizácie ako napríklad Úrad OSN proti drogám a zločinu (UNODC), či Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO).