Existuje veľa faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri určovaní, ktoré krajiny sú najviac nevhodné na výchovu detí, vrátane celkovej bezpečnosti, miery kriminality, systému zdravotnej starostlivosti a kvality vzdelávania.

Keď berieme do úvahy najhoršiu kvalitu vzdelania, osobnú bezpečnosť, národnú bezpečnosť, systémy zdravotnej starostlivosti, najchudobnejšie ekonomiky a krajiny s najhoršou celkovou kvalitou života, podľa prosperity.com sú to práve tieto:

Stredoafrická republika

Stredoafrická republika: Druhá najhoršia pre život.
Stredoafrická republika: Druhá najhoršia pre život.
internet

Nachádza sa priamo v srdci Afriky. Zaraďuje sa do krajín s najhorším systémom zdravotnej starostlivosti a vzdelávacím systémom. Táto krajina vynakladá na vzdelávanie len 1,2 % hrubého domáceho produktu. Je treťou najnebezpečnejšou krajinou a má piaty najhorší hospodársky systém. Môžeme bezpečne povedať, že Stredoafrická republika je najhoršou krajinou, kde si založiť rodinu. Celková kvalita života: 2. najhoršia