Počet uväznených mužov stúpol od roku 2000 o osemnásť percent, žien až o päťdesiat! Môžu za to vylepšené expertízne techniky vyšetrovateľov, zväčšený počet kamier aj na voľných priestranstvách a rôzne techniky, ktoré za pomerne krátky čas a účinne usvedčia páchateľov. Podľa stupňa závažnosti zločinu a, samozrejme, v akom štáte bol vykonaný, sú väzni rozdelení do rôznych väzníc či nápravných centier. Úroveň väzníc je úzko viazaná k ekonomickej a sociálnej úrovni štátu. Najmä v európskych – severských krajinách pripomínajú tieto zariadenia skôr hotely a oddychové zóny. V iných, napríklad v krajinách Južnej Ameriky klietky pre špinavú zver. Nahliadnite s nami do niektorých väzníc.
Počet uväznených mužov stúpol od roku 2000 o osemnásť percent, žien až o päťdesiat! Môžu za to vylepšené expertízne techniky vyšetrovateľov, zväčšený počet kamier aj na voľných priestranstvách a rôzne techniky, ktoré za pomerne krátky čas a účinne usvedčia páchateľov. Podľa stupňa závažnosti zločinu a, samozrejme, v akom štáte bol vykonaný, sú väzni rozdelení do rôznych väzníc či nápravných centier. Úroveň väzníc je úzko viazaná k ekonomickej a sociálnej úrovni štátu. Najmä v európskych – severských krajinách pripomínajú tieto zariadenia skôr hotely a oddychové zóny. V iných, napríklad v krajinách Južnej Ameriky klietky pre špinavú zver. Nahliadnite s nami do niektorých väzníc.
Zdroj: Internet