Keď pred niekoľkými dňami 71-ročný pastor John Sherwood hlásal slovo Božie na ulici, pred stanicou londýnskeho metra Uxbridge Station, zrejme nečakal, že sa z kázne stane dráma. Ako píše Daily Mail, rozhorčený občan privolal trojicu policajtov, pretože podľa neho Sherwood vo svojom prejave používal homofóbne komentáre. Ako sa neskôr ukázalo, v skutočnosti čítal z Biblie stať, kde sa hovorí, že rodinu má viesť otec a matka.

Tvrdý zákrok

Ochrancovia verejného poriadku kňaza najprv vyzývali, aby zišiel z pódia. Keď opakovane odmietol, stiahli ho dolu násilím a s použitím chvatov sa mu snažili nasadiť putá. Vznikla šarvátka, do ktorej sa zapojili aj okolostojaci, zazneli výkriky: "Toto je kresťanská krajina!" Príslušníkom sa muža nakoniec podarilo spútať a služobným vozidlom ho odviezli na výsluch.

Krátko na to hovorca polície vysvetlil, že hliadka na sťažnosť musela reagovať a Sherwooda uväznili podľa zákona o verejnom poriadku. Dodal, že zápisnica bola odovzdaná na preskúmanie a zváženie prípadu korunnej prokuratúre a duchovný bol potom prepustený na slobodu bez obvinenia.

Ohrozenie slobody

"Štát nemá právo určovať, ktoré časti Božieho slova sú nevhodné," reaguje na incident pastor Peter Simpson z metodistického kostola v Buckinghamshire. Autori kresťanskej internetovej stránky k tomu dodávajú: „Počas kázania vysvetlil posledné verše z 1. knihy Mojžišovej o tom, že Božím zámerom pri vytváraní ľudstva, bolo ustanoviť jednotlivcov do rodín, ktoré riadia otec a matka, nie dvaja otcovia alebo dve matky. Zatknutie kazateľa len za to, že hlásal to, čo učí Biblia o jednej z dôležitých morálnych otázok našej doby, je nebezpečný útok na slobodu prejavu v modernej Británii."

Viac foto v GALÉRII ►►►

V podobnom duchu sa pre Daily Mail vyjadrila aj výkonná riaditeľka Kresťanského právneho centra Andrea Williamsová: „Pouličné kázanie má vo Veľkej Británii dlhú a uznávanú históriu. V mnohých ohľadoch symbolizuje druh slobody, ktorú sme si v tejto krajine cenili. Vidieť v Londýne zatýkanie 71-ročného pastora za kázanie evanjelia, je hlboko znepokojivé."