Začiatkom mája odcestuje najstarší austrálsky vedec, ktorý už dovŕšil úctyhodných 104 rokov do Švajčiarska, aby legálna ukončil svoj život. Na letenky a celkovo „zájazd“ zbiera peniaze. Úkon je totiž dosť nákladný. David Goodall netrpí žiadnou nevyliečiteľnou chorobou, bolesťami, nie je ležiaci a nevládny pacient. Kvalita jeho života čiperného, aktívneho vzdelaného muža sa však citeľne a podstatne zhoršila. Preto sa rozhodol, že svoj život ukončí. „Hlboko ľutujem, že som dosiahol taký vysoký vek. Nie som šťastný. Chcem umrieť. Nie je to nijak zvlášť smutné,“ povedal vedec počas svojich narodenín stanici ABC. Odborník na ekológiu sa vyjadril aj priamo na margo úkonu, ktorý je viac než kontroverzný. „Je smutné, že sa eutanázii ľudia tak bránia. Mám pocit, že človek ako ja by mal mať možnosť využiť všetky svoje ľudské práva, vrátane práva na asistovanú samovraždu,“ dodal.

Eutanázia je v drvivej väčšine krajín zakázaná. Celoplošne to bolo tabu aj v Austrálii, kým ju pred niekoľkými rokmi nepovolil jeden zo štátov – Viktória. Príslušný zákon však začne platiť až budúci rok a vzťahovať sa bude len na ľudí trpiacich nevyliečiteľnou chorobou, ktorým podľa viacerých nestranných lekárov nezostáva viac než pol roka života. „Je nespravodlivé, aby jeden z najstarších a najváženejších ľudí v Austrálii bol nútený letieť cez oceán, aby mohol dôstojne zomrieť,“ vyjadrili sa kompetentní združenie Exit International, ktoré začalo zbierať peniaze na letenky pre Goodalla.