Do zbierky Štátneho múzea v Osvienčime pribudol originálny a veľmi vzácny zošitok s rukopismi básní bývalých väzenkýň. Genéza tejto mimoriadnej zbierky táborovej poézie, ktorej témou je život v neľudských podmienkach vyhladzovacieho tábora, siaha pravdepodobne do jesene 1943, keď verše vpísala na papier zajatkyňa Božena Janina Zduneková. Zápisník venoval múzeu syn väzňa, profesor Adam Zdunek.

Nezodpovedané otázniky

Božena bola väzenkyňou v tábore v Osvienčime a neskôr v Ravensbrücku a bola v nich vedená pod menom Musiewiczová. „Dostala sa do táborovej nemocnice, kde ďalšie zajatkyne v tých zriedkavých voľných chvíľach recitovali verše, ktoré vedeli naspamäť, zapamätali si ich, veď vznikali práve v tábore. Doteraz presne nevieme, ako sa pani Zduneková dostala k zošitu, ako je možné, že si ho mohla nechať. Podľa nápisu na jeho obale mal slúžiť na registráciu identifikačných čísiel zomrelých väzenkýň,“ vysvetľuje Wojciech Płosa, vedúci múzejného archívu.

Mrazivé svedectvo! FOTO Boženy, Krystyny a zošita z koncentračného tábora v GALÉRII>>

Doktor Płosa predpokladá, že zápisník sa podarilo zachrániť vďaka odvahe a vynachádzavosti väzenkýň zapojených to táborového hnutia odporu. Božena Janina Zduneková mala pôvodne dva také zošity. Jeden jej však ukradli spolu s taškou, v ktorej mala celý svoj zajatecký majetok.

Poetka Krystyna

Zápisníček má široké linajky a na 32 stranách sú texty 17 básní napísaných rôznymi typmi písma. Sú medzi nimi okrem iného dielka Krystyny Żywulskej (vlastným menom Sonia Landauová) pod názvom Marš, Apel, List pre mamu, Tanec, Mama,  buď zdravá. Krystyna, vlastne Sonia, bola nielen poetkou, ale aj glosátorkou, textárkou a grafičkou. Pre svoj židovský pôvod si zmenila meno i dokumenty, aby sa vyhla nacistickému prenasledovaniu. Zapojila sa však do odboja, a tak sa perzekúciám nevyhla a skončila v Osvienčime. Jej verše, z ktorých väčšina sa stratila, sa ostatné väzenkyne učili naspamäť. Zachovalo sa osem, ktoré neskôr Krystyna zahrnula do svojej knihy Prežila som Osvienčim. V januári 1945, počas takzvaného pochodu smrti, evakuácie koncentráku do Wodzislava Šlaskiego, sa jej podarilo utiecť a ukryť. Zomrela v roku 1992 v nemeckom Düsseldorfe mesiac pred svojimi 78. narodeninami.

Ženská odvaha

Pani Božene sa podarilo niekoľko básní uchovať v písomnej podobe. Najobľúbenejšia bola tá pod názvom Prechod cez bránu, ktorá sa mala recitovať v deň oslobodenia koncentračného tábora a ktorej autorkou bola práve Krystyna Żywulska. „Múzeum v Osvienčime je najväčším múzeom tohto typu, má skúsenosti, ako narábať s vecami a dokumentmi po bývalých väzňoch. Pamiatke po mojej mame sa dostane dôstojného zaobchádzania,“ povedal Adam Zdunek, keď odovzdával zápisník do rúk historikov. Ako dodáva vedúci archívu, ide o nesmierne vzácny dokument.

„Už len samotná história vzniku tejto zbierky básní je pozoruhodná. Je svedkom obrovskej vôle žiť a pretrvať, je svedkom, že napriek neľudským podmienkam kultúra a umenie väzenkyniam pomáhali a, prehnane povedané, v daných reáliách im skrášlili deň. Uprostred desivej reality v Osvienčime či v Brezinke tieto ženy našli silu a čas, aby zhromaždili to, čo je nesmierne pominuteľné - texty táborovej poézie, ktoré tvorili zajatci a zajatkyne ako dôkaz obrovského utrpenia a túžby po slobode. Tieto činy si naozaj vyžadovali veľkú odvahu a odhodlanie,“ zdôraznil Płosa. Dodal, že zápisník doplní doterajšie zbierky, v ktorých sa nachádzajú ďalšie básne vytvorené zajatcami v tábore. Aj keď zbierka po pani Božene je iná, keďže ona verše zapísala priamo v tábore, kým väčšina básnickej kolekcie sa zachovala vďaka pamäti väzňov, ktorí ju spísali až po vojne.

Príbeh zajatkyne

Božena Janina Zduneková sa narodila 29. júna 1918 v dedinke Siwki v oblasti Volyň, čo je územie dnešnej Ukrajiny. Študovala na známom a vtedy prestížnom krzemienieckom gymnáziu a v 30. rokoch minulého storočia sa s rodičmi presťahovali do Varšavy. Počas nacistickej okupácie sa zapojila do odboja. Zatkli ju v roku 1943 a 22. júna toho istého roku ju deportovali do Osvienčimu. Strávila tam jeden rok a dva mesiace, v auguste 1944 ju premiestnili do tábora v Ravensbrücku. Koncom apríla 1945 vďaka akcii švédskeho Červeného kríža sa ocitla v skupine zajatkýň, ktoré prepustili a odviezli do Švédska. V roku 1948 sa vydala za Jerzyho Januariusza Zdunka, varšavského povstalca a bývalého väzňa tábora Stutthof (po poľsky Sztutowo). Plodom ich lásky bol syn Adam, ktorý mamin zápisník venoval Osvienčimu. Pani Božena zomrela začiatkom júna 2015 vo švédskom prístavnom meste Karlskrona. 

Mrazivé svedectvo! FOTO Boženy, Krystyny a zošita z koncentračného tábora v GALÉRII>>

Mrazivé odhalenie

Aj po vyše 70 rokoch sa na svetlo sveta dostanú svedkovia hrôz, ktoré museli ľudia v koncentračných táboroch prežiť. V máji tohto roka robotníci objavili v rekonštruujúcich objektoch v bývalom koncentračnom tábore v Osvienčime predmety, ktoré si ukryli väzni. Príbory, nožnice, rôzne kovové veci a dokonca kúsky kože našli pracovníci v komíne. Nevedno, či zajatci veci skryli pre prípad eventuálneho úteku alebo mali slúžiť na výmenný obchod s inými väzňami. Mrazivý objav sa nachádzal na mieste, kde bola plánovaná výstava, ktorej organizátorom bol rakúsky Národný fond na pamiatku obetí národného socializmu.