Súboj o titul najbohatšieho muža na svete je posledných pár mesiacov obzvlášť napínavý. Vrtošivé akciové trhy ustavične hýbu majetkom šéfa automobilky Tesla Elona Muska a francúzskeho magnáta luxusu Bernarda Arnaulta. Prvenstvo „udelia“ raz prvému, raz druhému. Začiatkom mája vyhrával Arnault s imaním vo výške 237 miliárd dolárov.

Podobnú stupnicu úspešných podnikateľov poznáme aj na Slovensku. Nás však tentoraz zaujalo iných top desať, a to najväčší daňoví dlžníci v krajine. Na prvej priečke sa totiž nachádza nečakaná osoba: poľská milionárka Grażyna Kulczyková, vdova po kedysi najbohatšom mužovi krajiny Janovi Kulczykovi. Známej mecenáške vo svete umenia naše Finančné riaditeľstvo vyrubilo daňovú povinnosť takmer na úrovni 40,8 milióna eur.

Poľka už roky bojuje proti rozhodnutiu daniarov. V tomto zápase sa dobré správy striedajú so zlými. Posledná je z tých menej radostných. Krajský súd v Bratislave zamietol jej správnu žalobu ohľadne opodstatnenosti údajného gigantického dlhu. „To ma mimoriadne sklamalo,“ reagovala Grażyna Kul­czyková pre PLUS 7 DNÍ.

Pred tým, než vám vysvetlíme, ako sa bude poľská milionárka ďalej brániť, vráťme sa na chvíľu do minulosti k pôvodu sporného záväzku.

Chybná interpretácia?

V rokoch 2011 až 2018 Poľka ovládala bratislavskú komanditnú spoločnosť Old Brewery. Dnes už neexistuje, v roku 2016 vstúpila do likvidácie a o dva roky neskôr bola vymazaná z obchodného registra. Podnik vlastnila s cieľom držania a správy jednej zo svojich rodinných investícií, no dostal sa do hľadáčika slovenských daniarov.

Právny zástupca biznismenky, partner advokátskej kancelárie Dentons Bratislava Peter Kubina vysvetľuje, že po vykonaní bežnej daňovej kontroly vzhľadom na dane z príjmov vo vzťahu k zdaňovaciemu obdobiu 2014 daňový úrad chybne interpretoval a aplikoval zákon o dani z príjmov.

Vyrubil tak Grażyne Kulczykovej ako fyzickej osobe daňovú povinnosť v sume prevyšujúcej 40 miliónov eur. Kubina vznik extrémneho dlhu nepovažuje za opodstatnený. „Táto spoločnosť vykonávala podnikateľskú činnosť v súlade so všetkými zákonmi,“ uviedol.

Arbitrárny rozsudok

Preto v novembri 2019 podali spomínanú správnu žalobu. Po trojročnom čakaní justičný orgán prednedávnom rozhodol. Žalobu zamietol. PLUS 7 DNÍ sa obrátil na Krajský súd v Bratislave, aby zistil dôvody rozsudku. „Žalobkyňa nepreukázala právny základ vylúčenia peňažného príjmu z podnikania, to jest podielu na zisku komplementára fyzickej osoby komanditnej spoločnosti zo zdaniteľných príjmov, ktorý jej bol vyplatený v kontrolovanom zdaňovacom období roku 2014,“ odkázal hovorca súdu Pavol Adamčiak.

V tábore poľskej mecenášky vládne nepochopenie. Kulczyková je rozčarovaná. „Tento rozsudok podľa názoru odborníkov úplne ignoroval základné princípy slovenského daňového práva. Predovšetkým chýbalo riadne odôvodnenie, prečo bola naša žaloba zamietnutá,“ uviedla poľská milionárka.

Súd podľa Kubinu ignoroval všetky argumenty, ktoré predložili. „Senát v zásade iba zopakoval tvrdenia finančnej správy bez toho, aby sa akokoľvek vyrovnal s našimi dôvodmi, pre ktoré ich považujeme za nesprávne,“ dodal s tým, že rozsudok je arbitrárny a nepreskúmateľný.

Podobný prípad

Kubina pre PLUS 7 DNÍ povedal, že ho napadli kasačnou sťažnosťou. O nej rozhodne Najvyšší správny súd. „Veríme, že sa s našou argumentáciou stotožní a prvostupňový rozsudok buď zmení v náš prospech, alebo ho zruší a vráti vec na nové prejednanie na prvú inštanciu,“ doplnil.

Táto nádej sa zakladá na precedense. Kubinov tím identifikoval minimálne jeden prípad, keď Najvyšší súd zrušil rozsudok tohto istého senátu krajského súdu. Odôvodnil to tak, že porušil právo žalobcu na spravodlivý proces, len zopakoval tvrdenia daňových orgánov a nereagoval na argumentáciu žalobcu. „Teda presne pre to isté, čo sa stalo v našom prípade,“ priblížil advokát Grażyny Kulczykovej.

Poľská mecenáška tvrdí, že na Slovensku je veľa podobných prípadov ako jej, „keď sa daňovník musí súdiť s daňovými úradmi, aby dokázal, že všetky úkony vykonal v súlade so zákonom“.

Na našu otázku, či sa raz možno obrátia na európske justičné orgány, Kubina odpovedal s miernou dávkou optimizmu. Eventualita síce existuje, ale najskôr musia využiť všetky vnútroštátne prostriedky nápravy. „Tie sme ešte nevyčerpali. Verím, že ak u nás funguje právny štát, tak sa do tej fázy ani nedostaneme,“ uzatvoril.

Zasiahla prokuratúra

Poľská milionárka sa môže tešiť aspoň z jednej veci. Po tom, ako daniari podali trestné oznámenie, vyšetrovateľka NAKA v máji 2021 vzniesla obvinenie zo zločinu skrátenia dane a poistného. No v závere vlaňajška zasiahol Úrad špeciálnej prokuratúry a zrušil uznesenie o vznesení obvinenia.

Kulczyková aj v tomto prípade okamžite podala sťažnosť. Podľa Kubinu bolo uznesenie nedôvodné, pretože stíhaný skutok nebol trestným činom. Prokuratúra skonštatovala, že Poľka s advokátom priniesli nové dôkazy, najmä odborné akademické analýzy k sporným daňovým povinnostiam obvinenej, ktoré vyzneli v jej prospech.

Prokuratúra sa tak rozhodla aj na základe správnej žaloby. „Je nevyhnutné vyčkať na výsledok súdneho konania, jedine v rámci ktorého môžu byť vyriešené závažné sporné daňové aplikačné problémy,“ povedala vtedy Jana Tökölyová, hovorkyňa generálnej prokuratúry.

Vyjadrenie poľskej milionárky
PLUS 7 DNÍ získal aj reakciu Grażyny Kulczykovej. Prinášame ju v celom znení: „Daňové konanie na Slovensku v súvislosti s mojou údajnou daňovou povinnosťou pokračuje a spolu s mojím právnym zástupcom využívame všetky právne prostriedky, aby sme dosiahli zrušenie rozhodnutia. V novembri 2019 sme podali správnu žalobu a začalo sa súdne preskúmanie rozhodnutia daňového úradu. Vo februári 2023 prvostupňový súd našu žalobu, žiaľ, zamietol. Tento rozsudok však podľa názoru odborníkov úplne ignoroval základné zásady slovenského daňového práva. Predovšetkým chýbalo riadne odôvodnenie, prečo bola naša žaloba zamietnutá. To ma mimoriadne sklamalo. Nedávno sme teda podali odvolanie a situáciu bude skúmať Najvyšší správny súd. Ja a môj právny zástupca naďalej dúfame, že toto preskúmanie bude spravodlivé a v náš prospech. Žiaľ, na Slovensku je veľa veľmi podobných prípadov ako ten môj, keď sa daňovník musí súdiť s daňovými úradmi, aby dokázal, že všetky úkony vykonal v súlade so zákonom. Je často potrebné rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu alebo dokonca Ústavného súdu, aby sa daňové orgány presvedčili, že ich postup je v danom prípade nesprávny.“

Prečítajte si tiež: