Definovať, čo je pravda, je dosť náročné. Neúspešne si nad tým lámal hlavu Pilát, Oscar Wilde aj mnohí filozofi.
Vedci z Inštitútu kognitívnej neurovedy z University College London však skúmali, prečo len málo z nás je ochotných, priznať si vinu. Prišli na to, že nechceme skrývať svoju hanbu ani rozpaky, ale jednoducho si menej uvedomujeme, že naše počínanie dopadlo zle. Mozgom totiž trvá dlhšie, kým spoja naše aktivity so zlým výsledkom.

Závery štúdie svedčia o tom, že ľudia môžu naozaj pociťovať menšiu zodpovednosť za negatívne výsledky ako za pozitívne.
Vedci tvrdia, že mozog človeka je „veľmi zainteresovaný“ na odmene, keďže dobré výsledky sú z biologického hľadiska kľúčom k prežitiu. Varujú však, že aj keď výsledok našej činnosti ovplyvňuje naše vnímanie trestnej zodpovednosti, nik sa tým nemôže obhajovať, ak spraví niečo zlé.

Zázračný SVET