Developer HB Reavis si drzo robí čo chce, argumentuje vlastnými výkladmi zákonov a ignoruje rozhodnutia úradov. Je to prinajmenšom neštandardné, pretože na jednej strane chce od vlády, aby udelila jeho stavbám štatút významnej investície, ktorý by ich oslobodil od miliónových poplatkov za rozvoj a znamenal by značné zjednodušenie administratívy. Na strane druhej ukazuje štátu a jeho zákonom vystrčený prostredník tým, že si robí, čo chce a stavia načierno, bez právoplatných povolení.

Samozvaní vykladači zákonov?

V areáli dočasnej autobusovej stanice na bratislavských Nivách sa v pondelok 24. júla opäť pracovalo. Nelegálne stavenisko bolo vyše mesiaca bolo v útlme. Stavbu zastavil sám developer potom, ako sa prevalilo, že začal stavať bez právoplatného stavebného povolenia.

Štátny stavebný dohľad okrem iného zistil, že na stavenisku je osadených devätnásť kovových stĺpov, vrátane betónových pätiek a hrubé chyby boli aj v stavebnom denníku. Chýbali tam totiž dátumy, kedy sa práce vykonali.

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava- Staré Mesto skonštatoval, že stavebník začal stavať bez toho, aby stavebné povolanie nenadobudlo formálnu ani materiálnu právoplatnosť, ktorá je základným predpokladom pre vznik práva uskutočniť stavbu.

Z tohoto dôvodu vydala mestská časť rozhodnutie o zastavení stavebného konania. Developer na toto rozhodnutie zareagoval, že on vníma situáciu tak, že stavebné povolenie je právoplatné. Ako k danému výkladu zákona prišiel, nevedno.

“Považujeme toto rozhodnutie stavebného úradu za nezákonné a preto sa voči nemu odvoláme a budeme čakať na vyjadrenie odvolacieho orgánu,” znelo stanovisko HB Reavisu.

Ako si developer počkal na vyjadrenie odvolacieho orgánu sme si mohli všimnúť hneď v pondelok ráno. Na stavenisko nastúpila ťažká technika aj chlapi v montérkach.

“Stavebný úrad vykoná štátny stavebný dohľad a začne správne konanie o udelení pokuty stavebníkovi,” informovala nás hovorkyňa mestskej časti Bratislava Staré Mesto Nora Gubková. Príslušný stavebný úrad takto zareagoval na opätovné zahájenie stavby, ktorá nemá doteraz vydané právoplatné povolenie a z pohľadu zákona je teda nelegálna- či ľudovo povedané- čierna. Maximálna výška pokuty môže dosiahnuť 33 tisíc eur. Bude zaujímavé sledovať, ako sa so situáciou vysporiada Okresný úrad, ktorý na zaslané otázky nereagoval a na odbore výstavby nikto nezdvíhal telefón. Na staromestskom stavebnom úrade však doposiaľ nemajú informáciu o tom, že by už vo veci existovalo nejaké rozhodnutie. Situáciu budeme naďalej sledovať.