“Investor nám oznámil, že stavebné práce zahájil 1. júna,” informovala hovorkyňa miestneho úradu v bratislavskom Starom Meste Nora Remiarová. Zároveň dodala, že 12. júna doručil HB Reavis potrebné dokumenty, ktoré preukazujú, že ostatní účastníci sa vzdali práva na odvolanie. Poslednú pečiatku o vzdaní sa odvolania však developer HB Reavis získal 9. júna.

Čierna stavba najbohatšieho Slováka opäť “podrástla”

Právny problém

Stavebné povolenie na výstavbu dočasnej autobusovej stanice vydal staromestský stavebný úrad 22. mája tohoto roku. To však neznamenalo, že investor môže začať s výstavbou. Postup je totiž taký, že oznámenie o vydanom stavebnom povolení najprv musia dostať všetci účastníci stavebného konania. Tí potom majú 15 dní na to, aby vyjadrili svoje námietky. Ak sa nevyjadria, stavebné povolenie príslušný úrad správoplatní. Vzápätí nato si stavebník musí stavbu označiť tabuľou a až potom smie začať stavať.

Firma najbohatšieho Slováka stavia načierno!

Práce na stavbe však podľa fotografií zverejnených na portáli skyscrapercity.com začali už pred termínom, ktorý avizoval developer. Týždenník Plus 7 dní už 7. júna nafotil a o deň neskôr aj natočil čulý ruch na stavbe, kde už stálo do zeme zabetónované stĺporadie patriace k nástupišťu. Do trinásteho júna, keď stavbu prišli skontrolovať kontrolóri zo stavebného úradu, už stáli dva stĺpy v ďalšom rade. Na stavbe, ktorá nemala oficiálnu povoľovaciu pečiatku. Inak povedané, stála tam načierno.

Developer nad vecou

"V rámci povoľovacieho procesu k náhradnej autobusovej stanici došlo ku komplikáciám. Pridelené povolenie vnímame ako právoplatné,” zaslala nám stanovisko firmy jej hovorkyňa Martina Jamrichová hneď po tom, ako sa začali kontroly zo stavebného úradu. Napriek tomu, že developer sa tváril, že stavbu vníma ako povolenú, aj keď vedel, že mu chýba pečiatka, práce prerušili. Z podkladov, ktoré doručili stavebnému úradu je totiž jasné, že ak aj oficiálne začali stavať až 1. júna, poslednú pečiatku o vzdaní sa odvolania získali až 9. júna. V medzičase teda stavali načierno. A v takom prípade by mal nasledovať proces vydania dodatočného stavebného povolenia, ktorý potrvá niekoľko týždňov a už teraz je jasné, že dočasnú autobusovú stanicu do augusta zrejme nemusia dokončiť. Či stála táto “partizánčina” s porušovaním pravidiel za to, si musí odpovedať sám developer. Ten aj s odstupom času trvá na svojom a povolenie vníma ako právoplatné.

Poskladajú sa slovenskí daňovníci na výstavbu luxusnej biznisovej štvrte?

"Práce na stavbe náhradnej autobusovej stanice boli prerušené v záujme spoločného a rýchleho vyjasnenia situácie. Vždy postupujeme v súlade so zákonom a v tomto prípade to nebolo inak. Radi sme vytvorili priestor, aby mohli prebehnúť právne analýzy, ktoré preukázali, že všetky aktivity boli v súlade s vydaným stavebným povolením. Pridelené povolenie sme po celý čas vnímali ako právoplatné, čo sa aj potvrdilo. Našou snahou je spustiť náhradnú autobusovú stanicu do prevádzky čo najskôr, aby sme mohli čo najskôr zahájiť výstavbu samotnej autobusovej stanice,"argumentuje hovorkyňa developera Jamrichová.

“Vo veci spomínaného stavebného povolenia spoločnosti HB Reavis dá mestská časť jeho právoplatnosť preveriť nadriadenému orgánu, teda okresnému úradu,” oznámila Remiarová.

Finančná elita: Toto sú utešené majetky najbohatších Slovákov

V prípade, že sa stavba opäť pohne, developer bude musieť uzavrieť frekventovanú cestu v centre hlavného mesta. To sa nezaobíde bez komplikácií v doprave. Pôvodne sa hovorilo o tom, že cesty uzavrú už počas prázdnin. Vzhľadom na komplikácie kvôli zastavenej čiernej stavbe dočasnej stanice zrejme dôjde k sklzu. O konkrétnom dátume ani spôsobe uzavretia ulice Mlynské nivy tak ešte nie je rozhodnuté. "Stále sme v procese vybavovania potrebných povolení, aby mohlo byť finálne rozhodunté v akom časovom rámci sa ulica pre dopravu obmedzí - najpraktickejším riešením sa javí kompletné uzavretie pre dopravu s odhadom na 14 mesiacov, namiesto postupného obmedzovania v rozsahu 36 mesiacov. Akonáhle bude postup zrejmý, budeme vás včas informovať," dodala Martina Jamrichová.