Tip na článok
Základná škola: Panuje v nej mierne napätá situácia, nikto totiž nevie, ako to napokon celé dopadne.

Napätie na základnej škole: Úradnícka buzerácia a šikana?

Henrieta Ďurovová

Učiteľka počas vyučovania nechala pokakať sa v triede desaťročné dieťa

Galéria k článku (3 fotografie )
Riaditeľka školy: Mariana Šranková nechápe, ako mohli dve kontroly z rovnakých podkladov skončiť s rozdielnym záverom.
Samé papiere: Všetko vzorne pripravené, zadokumentované.
Základná škola: Panuje v nej mierne napätá situácia, nikto totiž nevie, ako to napokon celé dopadne.

Riaditeľka Základnej školy v Novej Vsi nad Žitavou Mariana Šranková už nevie, či má všetko brať s nadhľadom, alebo si má poplakať. „Už nič iné nerobím, len kopírujem dokumenty pre inšpektorov z Inšpektorátu práce v Nitre. Chcú všetko. Mzdové listy, výplatné pásky, smernice, všetky možné doklady, evidencie, pracovné výkazy, jednoducho, všetko. Mám pocit, že im dávam neustále to isté, len vždy s iným výsledkom. Nerada to vyslovujem nahlas, ale už sa mi zdá, že ma tento úrad šikanuje. Situácia v škole začína byť napätá, všetci čakáme, čo zasa príde a čo sa objaví,“ začína svoje rozprávanie o poslednom polroku riaditeľka základnej školy. „Pritom naším zriaďovateľom je obec, nie sme žiadna súkromná firma, ktorá by si mohla dovoliť robiť niečo nezákonné. Keď však položím otázku, prečo zasa prišli, odpoveďou je: Na podnet. Je to normálne?“ Ale poďme pekne po poriadku k tomu, čo sa na malej škole v dedine pri Vrábľoch deje.

Zákon a smernica

„Pre všetkých štatutárov škôl sú záväzné a zásadné dva zákony, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Zákonník práce,“ zjednodušene vysvetľuje Mariana Šranková svoje povinnosti. „Platí to aj pri stanovení mzdy. Zákon hovorí jednoznačne - ak má zamestnanec nadčasové hodiny, teda hodiny nad úväzok, zamestnávateľ mu ich môže zaplatiť, ak má na to finančné prostriedky. Po troch mesiacoch, ak na to peniaze nemá, som povinná povoliť pedagógom čerpanie týchto hodín. Na našej škole máme zásadu, že učiteľom nadčasy platíme, hoci peňazí nazvyš niet. Zákon teda dodržiavame. Navyše, naša škola má prijatú smernicu o čerpaní náhradného voľna i dovolenky a o priepustkách k lekárovi, ktorá toto všetko upravuje,“ ukazuje nám kopu rôznych dokumentov a zákonov.

Riaditeľka školy: Mariana Šranková nechápe, ako mohli dve kontroly z rovnakých podkladov skončiť s rozdielnym záverom.
Riaditeľka školy: Mariana Šranková nechápe, ako mohli dve kontroly z rovnakých podkladov skončiť s rozdielnym záverom.
Henrieta Ďurovová

„Koncom januára prišli do školy dve inšpektorky práce, ktoré začali kontrolu zameranú na dodržiavanie pracovnoprávnych a mzdových predpisov, na diskrimináciu, dostali k dispozícii všetky dokumenty, o ktoré požiadali. Vyžiadali si konkrétne materiály štyroch zamestnancov, napríklad výplatné pásky, zmluvy a podobne, a výsledkom bolo, že nedostatky z oblasti miezd, nadčasov, ich evidovanie či platenie zistené neboli. Až na malé nedostatky kontrola dopadla dobre.“

Nová kontrola

Riaditeľka školy hovorí, že medzitým jedna z učiteliek, Zuzana G., doručila do školy svoju výpoveď. „S dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá mala uplynúť trid­siateho apríla tohto roku. Výpoveď som riadne zaevidovala, s pani učiteľkou sme sa dohodli na čerpaní dlhodobej dovolenky a náhradného voľna, ktoré jej zostalo. No stalo sa niečo nepochopiteľné. Pani učiteľka mi doručila novú, okamžitú výpoveď, z dôvodu nevyplatenia mzdy. Akej? Za nadčasy v januári, ktoré však čerpala, a hoci jej nejaké hodiny nadčasu zostali, tie sme jej mali vyplatiť tak, ako býva zvykom, po troch mesiacoch. Vzápätí do školy prišli inšpektori práce, znova požiadali o všetky dokumenty vrátane tých o odmeňovaní spomínanej učiteľky a výsledkom kontroly bolo, že som porušila zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pretože som pani učiteľke nevyplatila za január a február prácu nadčas a dokonca mzdu za marec! Darmo som vysvetľovala, že jej výpovedná lehota sa končí posledným aprílovým dňom a že doručila dve rôzne výpovede, o ktorých právoplatnosti bude musieť zrejme rozhodnúť súd, ak sa nedohodneme. Prvá kontrola skonštatovala, že je u nás všetko v poriadku, druhá už tvrdí, že zákon porušujeme.“ Riaditeľka hovorí, že inšpektor robil na ňu nátlak, aby uznala zistené pochybenia a učiteľke bezodkladne vyplatila dvojmesačné odstupné či dovolenku, ktorú si však čerpala.

Samé papiere: Všetko vzorne pripravené, zadokumentované.
Samé papiere: Všetko vzorne pripravené, zadokumentované.
Henrieta Ďurovová

„To, že mám na stole dve výpovede z rôznych dôvodov, nikto neriešil. Pre mňa je však záväzná výpoveď, ktorú podala ako prvú.“

Pokakané dieťa

V novembri minulého roka do spomínanej školy nastúpila nová žiačka. „Na pedagogickej porade som všetkých pedagógov vrátane Zuzany G. informovala, že je nutné mať k tejto žiačke individuálny prístup z dôvodu istých zdravotných problémov,“ pokračuje riaditeľka školy. „Zhruba po 2-3 týždňoch spomínaná pani učiteľka zastupovala na hodine anglického jazyka v jej triede. V ten deň po vyučovaní si triedna učiteľka všimla, že dieťa je, slušne povedané, pokakané,“ odmlčí sa. „Žiačka jej povedala, že sa cez hodinu anglického jazyka hlásila na toaletu, ale učiteľka ju nepustila. Hneď na druhý pracovný deň ma navštívila jej mamička a podala na učiteľku sťažnosť. Okamžite som Zuzanu G. žiadala o objasnenie a vysvetlenie situácie na hodine a dozvedela som sa, že hodina prebehla v poriadku a že žiačku nepustila na WC z bezpečnostných dôvodov,“ dozvedáme sa neuveriteľné informácie. „Trieda, ktorú žiačka navštevuje, sa nachádza hneď vedľa toalety, nehrozilo jej žiadne nebezpečenstvo, preto som učiteľku ústne upozornila na porušenie školského poriadku, teda práva žiakov. Na najbližšej porade som ešte raz zdôraznila, že žiak má právo ísť na WC aj cez vyučovaciu hodinu, ale, samozrejme, treba to ustriehnuť z časovej stránky, teda po potrebe sa vrátiť na vyučovanie. Aj počas prestávky deti chodia na toalety samy, pedagógovia však majú dozor, aby sa nič nestalo.“ Tento nepríjemný incident nám osobne potvrdila aj mamička desaťročnej žiačky, ktorá je konaním spomínanej učiteľky sklamaná. „Hoci nám volala a ospravedlnila sa, išlo jej prioritne o to, aby sme sťažnosť na ňu stiahli. Odmietli sme, pretože je nemysliteľné, aby sa takto učiteľka zachovala,“ povedala nám mladá mamička, ktorá inak na školu nedá dopustiť. „Uvedený incident riešila riaditeľka školy, ktorá je štatutárnym zástupcom zá­kladnej školy. Všetky pracovnoprávne vzťahy sú plne v jej kompetencii. Pri jej profesionálnom prístupe k riešeniu daného problému nebolo potrebné, aby do riešenia vstupovala obec,“ zareagovala na našu otázku aj starostka Novej Vsi nad Žitavou Marta Danková, ktorá je zriaďovateľom školy. Samotná učiteľka s nami odmietla hovoriť. Napokon, nebol dôvod. To, že sme jej volali, rozoberal jej manžel, miestny poslanec, na zastupiteľstve. Reagoval totiž na otázky iného poslanca, ktorý sa o situáciu v škole zaujímal.

Rôzne kontroly

Inšpektorát práce Nitra teda vykonal v základnej škole inšpekciu práce. Hoci pri prvej inšpektorky nezistili žiadne mimoriadne porušenia zákonov, pri druhej, s krátkym časovým odstupom, už inšpektori odhalili vážne porušenia pracovnoprávnych predpisov vrátane porušenia zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ako je to možné? Inšpektori práce z dokladov predložených zamestnávateľom zistili, že zamestnankyni poskytoval plat za prácu nadčas vo výške hodinovej sadzby jej funkčného platu až pri čerpaní náhradného voľna, a to až po splatnosti príslušného platu za prácu nadčas. Tvrdia, že v zmysle zákona má byť plat, a to aj plat za prácu nadčas vrátane príplatku, poskytnutý najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. V prípade čerpania náhradného voľna zamestnancovi za toto náhradné voľno plat nepatrí, pretože mal byť poskytnutý s platom za mesiac, keď vznikla práca nadčas.

„Zamestnávateľ teda pri spracovaní platu za prácu nadčas pochybil, pretože plat za prácu nadčas poskytoval až pri čerpaní náhradného voľna, a to až po splatnosti prí­slušného platu za prácu nadčas,“ reagoval na naše otázky nitriansky inšpektorát práce. Proti tomuto však riaditeľka namieta. „Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o príslušné percentá. Ak sa však zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna, zvýšenie podľa prvej vety zamestnancovi nepatrí,“ cituje nám zákon riaditeľka školy. „Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety. Myslím, že som zákon dodržala,“ konštatuje.

Šikanovanie?

Inšpektorát práce v Nitre tvrdí, že kontroly boli rozdielne a inak zamerané. „Prvá inšpekcia práce bola zameraná na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, pracovný pomer, diskrimináciu, skončenie pracovného pomeru. Druhá inšpekcia práce bola zameraná na kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov, a teda aj na kontrolu mzdových nárokov zamestnancov,“ uviedol vo svojej reakcii a odvoláva sa nielen na zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale i na Zákonník práce. „Napríklad, zamestnanec mal v mesiaci január päť hodín práce nadčas a dohodol sa na čerpaní náhradného voľna. Zamestnávateľ mal zamestnancovi poskytnúť za mesiac január plat za vykonanú prácu nadčas spolu s platom v dohodnutom výplatnom termíne. Ak si zamestnanec v mesiaci marec čerpal náhradné voľno za prácu nadčas v januári, za tento čas čerpania mu už plat nepatrí,“ uviedol inšpektorát práce modelovú situáciu.

„Obe kontroly, tu mám protokoly, riešili platenie a čerpanie nadčasov, ako je možné, že sa skončili s rozdielnym záverom? Porušila som zákon len v prípade spomínanej učiteľky? Pretože som všetkým zamestnancom nadčasy platila rovnako. Naši učitelia totiž majú veľa nadčasov, ktoré čerpajú práve počas prázdnin. To majú vtedy zostať bez peňazí?“ pýta sa logicky riaditeľka školy a poukazuje na rozpor medzi oboma zákonmi. Zároveň sa však vracia k podstate kontrol, ktoré sa na škole začali. „Neuveríte, ale opäť k nám prišla kontrola. Dokonca dve. Keď sa pýtam prečo, odpoveďou je, že dostali podnet. Už mám pocit, že ma úrad šikanuje, pretože doslova hľadá každú chybičku, ktorej by som sa mohla ako štatutárka školy dopustiť. Ale to, že zmätok spôsobili dve rôzne výpovede, nerieši nikto. Možno som sa skutočne dopustila vážnej chyby vtedy, keď som spomínaný incident s našou žiačkou riešila ľudsky, pohovorom, ale na toto ma inšpektorát práce neupozornil,“ konštatuje na záver riaditeľka Mariana Šranková.

Prečítajte si tiež:

Máte skúsenosti s úradníckou šikanou? Napíšte nám do diskusie pod článkom!

VIDEO Plus 7 Dní