Začiatkom tohoto roku štát cez svoju akciovú spoločnosť Debitum oddĺlžil Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Prevzal jej dlh vo výške viac ako 76 miliónov eur. Oddĺlženie sa týka aj viacerých ďalších štátnych, župných a ďalších regionálnych nemocníc. Ide o historicky druhé oddlžovanie nemocníc, ktoré si takto vysporiadrovnávajú svoje vzťahy s dodávateľmi zdravotníckych pomôcok a liekov, so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, s daňovým úradom či Národnou transfúznou službou. Ministerstvo financií SR na tento účel uvoľnilo z rozpočtu uvoľnilo 585 miliónov eur. Tie cez akciovku Debitum, v ktorej je jediným akcionárom Ministerstvo zdravotníctva SR, idú na účty nemocníc. Podmienkou je, že veritelia sa musia zriecť úrokov a poplatkov z omeškania.

Štátna politika oddlžovania je správna

ÁNO

Štát by sa mal postarať o svojich poistencov bez ohľadu na to, koľko stojí zdravotná starostlivosť a aké dlhy generuje. Urobil to už aj v minulosti a rovnako má postupovať aj v budúcnosti.

NIE

Toto by malo byť poslednýkrát, čo štát nemocnice oddĺlžil. Na ich dlh sa skladajú znovu všetci platitelia daní. Tento krok podporuje neschopný politicky nominovaný manažment.

Bude mať oddlženie dosah na manažment nemocníc?

ÁNO

Manažéri nemocníc v súčastnosti nenesú dôsledky za zlé rozhodnutia. Po oddlžení ich nebudú ťažiť pozostatky z minulosti a nemocnice sa bez záťaže strarých dlhov postavia opäť na nohy a budú môcť normálne fungovať. Štát oddlžil nemocnice aj v minulosti a má rovnako postupovať aj v budúcnosti.

NIE

Doteraz nikto neniesol zodpovednosť za zlé rozhodnutia. Riešením by bolo nadviazať odmeňovanie manažmentov na objektívne merateľné ukazovatele (KPIs), tak ako je to bežné v privátnom sektore. Podmienkou oddlženia by malo byť efektívne vynakladanie verejných zdrojov.

Hlasovali ste na Facebooku PLUS 7 DNÍ
Hlasovali ste na Facebooku PLUS 7 DNÍ
Zdroj: Plus 7 dní

Je riešením sieť štátnych nemocnic?

ÁNO

Jednou z podmienok by malo byť vytvorenie siete štátnych nemocníc. Centralizácia podporných činností by ušetrila peniaze pri obstarávaní podporných činností, ako je upratovanie, pranie, stravovanie či nákup energií.

NIE

Centralizácia by nebola dobrým riešením, pretože by sme nevideli a nemohli skontrolovať výsledky jednotlivých zariadení, ktoré by boli súčasťou siete.

Má štát oddlžovať zadĺžené nemocnice?
Má štát oddlžovať zadĺžené nemocnice?
Zdroj: Plus 7 dní
Má štát oddlžovať zadĺžené nemocnice?
Má štát oddlžovať zadĺžené nemocnice?
Zdroj: Plus 7 dní