Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch, si uvedomujú závažnosť svojich rozhodnutí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková, ktorá podotkla, že ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva. Od pondelka došlo k prerušeniu prezenčného vyučovania najmä na druhom stupni základných škôl a v stredných školách v ďalších okresoch.

Račková doplnila, že RÚVZ sa snažia tieto kroky prijímať v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami či inými rezortmi a inštitúciami. "RÚVZ pri svojich rozhodnutiach sledujú dynamiku ochorenia v populácii, veľkosť a rozsah ohnísk nákazy, lokality, odkiaľ deti dochádzajú. Rovnako preplnenosť nemocníc, incidenciu, počet hospitalizácií detí a podiel nakazených podľa vekových štruktúr," priblížila s tým, že sledujú i vek a riziko exponovaných učiteľov, mieru zaočkovanosti v školách, ako aj v regióne a mnoho ďalších faktorov.

Od pondelka sa k okresom, kde je prerušené prezenčné vyučovanie pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov už od uplynulého týždňa (29. 11.), pridali ďalšie. Ide napríklad o celý Bratislavský kraj, okresy Prievidza, Partizánske, Kysucké Nové Mesto, Bardejov, Spišská Nová Ves, Gelnica, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom či mesto Stropkov.

Račková podotkla, že v školách s prezenčnou výučbou je potrebné dôkladne dezinfikovať interiéry, najmä dotykové plochy, a minimalizovať miešanie kolektívov. "Je dôležité dohliadať na správne prekrytie dýchacích ciest u žiakov vrátane mladších ročníkov základných škôl, kde bola táto povinnosť pre zlú epidemiologickú situáciu opäť zavedená," uzavrela.