Každý rodič to pozná. Keď škola, kam chodí jeho dieťa, niečo potrebuje opraviť, väčšinou sa obráti na sponzorov alebo solventnejších tatkov podnikateľov. Riaditelia musia o financie bojovať, aj preto sa snažia hospodáriť zodpovedne. S ľahkosťou zvyšovať rozpočet počas školského roka o stovky percent je komplikovaný, ba až nemožný proces. Ak potrebujú učiteľa navyše? Beh na dlhé trate. Inštitúcie, ktoré vykonávajú správu regionálneho školstva, si vo všetkých vymenovaných bodoch počínajú oveľa jednoduchšie. Kontrola ich hospodárenia odhaľuje veľmi bujarý systém byrokracie, z ktorého občas vypláva na povrch nejaká kauza. Štyri inštitúcie spadajúce priamo pod ministerstvo si v podstate robia, čo chcú.

Neznáme skratky

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa pozrel na hospodárenie organizácií, ktorých celé názvy poznajú len zasvätení do problematiky školstva. Pod skratkami NÚCEM, MPC, ŠIOV, ŠPÚ sa ukrývajú administratívne inštitúcie financované priamo z rozpočtu ministerstva.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravuje testovanie žiakov. To jeho zamestnanci vypracúvajú rok čo rok otázky pre našich piatakov či deviatakov, nad ktorými rodič často zalomí rukami a za správnu odpoveď by sa išiel hádať. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) školí pedagógov a učiteľom udeľuje atestácie. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) dumá o tom, ako pritiahnuť deti k odbornému vzdelávaniu, aby sa všetky nehlásili len na gymnáziá. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) radí rezortu, ako robiť školskú politiku.

Fluktuácia 100 percent

Kontrolóri týmto organizáciám vyčítajú veľmi zvláštnu personálnu politiku. Napríklad v MPC sa od marca 2015 dodnes vymenilo na poste riaditeľa až šesť osôb! Ľud má v pamäti možno len jednu. Hovorí vám niečo meno Danka Kapucianová? Ide o bývalú riaditeľku, ktorá musela v roku 2015 riešiť veľký problém. Niekto zo zamestnancov Metodicko-pedagogického centra totiž poslal na cudzí účet skoro pol milióna eur. Vraj omylom.

Neodchádzajú však len riaditeľky, ktorých nominácie majú v rukách politici, ale aj obyčajní zamestnanci. No a odchody či príchody zamestnancov v inštitúcii, kde je priemerná mzda 1 500 eur, znamená aj politizáciu inštitúcie. Kontrolóri upozorňujú, že na riaditeľstve MPC sa vlani obmenilo sto percent ľudí! Navyše sa dá hovoriť o prezamestnanosti. MPC má v plánoch zapísaný limit 168 ľudí. Minulé roky však vykazovali aj dvakrát taký počet. Dnes píšu, že majú vo svojich radoch 137 ľudí. „Bez projektov,“ dodali.

MPC odkazuje, že zamestnanci sa menia, lebo odchádzajú do dôchodku, nastávajú organizačné zmeny a skončí sa im pracovný pomer. Nič špecifickejšie ako nespokojnosť, nutnosť výmeny z dôvodu príchodu nového šéfa či zaslanie peňazí na cudzí účet v odpovedi na naše otázky neuvideli. Zo správy NKÚ sa však dá vyčítať ako jeden z dôvodov, prečo ľudia odchádzajú, napríklad aj „neprehľadné a nesystematické určovanie platov“. Nuž, vyzerá to tak, že ani tarify platov verejnej správy spravodlivosti nepomáhajú.

Ministerka: Musí riešiť, čo sa dialo za jej predchodcov.
Ministerka: Musí riešiť, čo sa dialo za jej predchodcov.
Zdroj: MATEJ KALINA

Vysoké odmeny

Kým sa presunieme k problémom ďalších organizácií, zostaňme ešte chvíľu pri MPC. Kontroly tu ukázali aj to, že hoci sa riaditelia nezohrejú dlho, odmeny si vyplatia. NKÚ našiel dva prípady, keď vyvoleným zamestnancov odklepli zaujímavé odmeny. Jednému 3 400 eur a ďalšiemu až 8 800 eur. Navyše zistili, že prilepšenie k výplate ani nebolo zaslúžené. Prvý zamestnanec podľa NKÚ nesplnil podmienky priznania odmeny. Tretí kritický príklad sa týkal odstupného. „Hospodárnosť použitia verejných prostriedkov nebola zachovaná ani dohodnutím a vyplatením odstupného v sume sedemnásobku, namiesto šesťnásobku funkčného platu,“ píšu kontrolóri.

Mimochodom, čo sa týka odmien bývalých riaditeliek, nemali sa zle ani za ministra za SNS Petra Plavčana, ani za jeho predchodcu, Juraja Drax­lera zo Smeru. Ten udelil 1 700 eur za výborné plnenie úloh za rok 2015 exriaditeľke MPC Danke Kapucianovej. Asi netreba pripomínať, že práve vtedy sa subjektu podarilo poslať omylom na cudzí účet stotisíce eur. Štedrosť k tejto dáme pokračovala za Plavčana. Tesne pred Kapucianovej odchodom jej 9. septembra 2016 odklepol pekných 5 200 eur a tri dni nato opäť 5 200 eur. S rovnakým zdôvodnením ako v prvom prípade. Za tri dni jej dalo školstvo, v ktorom nie sú peniaze, zarobiť ročný plat učiteľa.

Dvakrát za to isté

Kontrolórom prekážalo aj to, že kým odmeny sa veselo udeľovali, za chyby a zlé rozhodnutia, ktoré inštitúciu stáli tisíce eur, nikoho nepotrestali. Rozšafne sa MPC správalo aj pri zmluve o „webreportingu“, teda zasielaní denných správ. Doteraz platia 12 472,32 eura za denný monitoring a 558 405,99 eura za využívanie databáz a archívov TASR. Všetky správy sú pritom na webe.

Metodicko-pedagogické centrum hovorí, že zmluvu už vypovedali. „Bola zrušená výpoveďou zmluvy dňa 20. 8. 2018 s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá uplynie posledným dňom mesiaca november,“napísali z kancelárie súčasnej riaditeľky.

Šachy s nehnuteľnosťami

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je majstrom v tom, ako minúť peniaze na nájmy, keď máte k dispozícii vlastnú budovu. Majetok štátu, kde sídlia, sa využíval iba na 21 percent. „Na ďalšie, ešte intenzívnejšie využívanie sme žiadali rekonštrukciu, ale bráni jej okrem iného to, že pozemky pod budovou nie sú majetkovo vyrovnané,“ argumentuje inštitút. Rozhodol sa teda, že potrebuje ďalšie priestory. A tak sa stalo, že medzi rokmi 2015 - 2017 zaplatil 625-tisíc eur cyperskej firme. Prenájom pokračuje do konca októbra budúceho roka.

„Na druhej strane inú nehnuteľnosť, ktorú vlastní 17 rokov, nevyužíva a chátra,“ľutujú kontrolóri, ktorí sa rozhodnutiam kompetentných museli čudovať počas tohto leta, keď školským byrokratom prehrabávali účtovníctvo. „Budova mala slúžiť ako školiace stredisko napriek ťarchám, ktoré sú na majetok uvalené, momentálne do nej nemožno investovať a využívať ju v súlade s plánovaným účelom,“obhajujú sa z ŠIOV.

Čerešničkou na tom, ako sa hospodári s nehnuteľným majetkom v rozpočtových organizáciách školstva, je prípad ŠPÚ. To je ústav, ktorý vymýšľa napríklad aj učebnice. Vlastní rozsiahly pozemok v obci Borinka pri Bratislave. V tejto dobrej lokalite mu patrí 6 274 štvorcových metrov. „Cena pozemku bola evidovaná k 31. 12. 2017 v účtovníctve v hodnote 426,51 eura, čo nezodpovedá reálnej hodnote,“ uvádza audit. Keď ŠPÚ dal vypracovať znalecký posudok, zrejme ich neprekvapilo, že všeobecná hodnota pozemku nebola štyri stovky, ale presne 84 197,08 eura, čo je 197-násobne viac. To, že ŠPÚ nie je najlepší správca, dokázal aj v inom prípade. Namiesto toho, aby zarobili, radšej sa rozhodli prenajímať budovu iba za prevádzkové náklady. Súkromnému subjektu, ktorým je v tomto prípade súkromná škôlka. NÚCEM si taktiež prenajímal kancelárie za vyššiu ako trhovú cenu.

Spackané eurofondy

Pohľad fungovania inštitúcií, ktoré majú vo svojej kompetencii správu školstva, pripomína taký chaos, aký nastáva v triedach, keď na začiatku roku opäť chýbajú učebnice. Veľký problém je fakt, že schválené finančné prostriedky z pôvodného rozpočtu im nepostačujú na všetky kľúčové aktivity, ktoré majú organizácie plniť. Pôvodné rozpočty sa tak v priebehu roka viackrát zvyšovali, niekedy až o vyše štyristo percent.

V každej z kontrolovaných organizácií boli identifikované neoprávnené výdavky eurofondov, priemerne 2,5 percenta, čo výrazne prevyšuje priemernú chybovosť v Európskej únii (priemer EÚ je menej ako 0,5 percenta - pozn. red.). Chyby v projektoch, ktoré Brusel neuznal, nakoniec zaplatil štátny rozpočet. Organizácie regionálneho školstva musia byť pod väčším drobnohľadom rezortu, vravia štátni kontrolóri. Tieto štyri inštitúcie majú totiž spolu v rukách ročne 20 miliónov eur.

A čo na to všetko hovoria tí najvyšší? Sľubujú, že sa polepšia. Ministerstvo školstva vraví, že chyby, ktoré kontroly našli, sa týkali bývalých vedení rezortu. „Po nástupe novej ministerky sa začala venovať zvýšená pozornosť optimalizácii priamo riadených organizácií rezortu,“ napísali z tlačového. So zisteniami NKÚ sa vraj rezort stotožňuje. Na odstránení nedostatkov už vraj dokonca začalo makať.