Nielenže bude slúžiť všetkým od východnej hranice až po Košice, ale prinesie novinky, ktoré sú na Slovensku jednoznačne výnimočné a inovatívne. Veľké sťahovanie zo starých priestorov do novej štvorpodlažnej budovy prebehne už začiatkom decembra.

Starý pavilón zbúrajú

„Z regionálnej nemocnice postupom času vybudujeme koncovú pre sieť Svet zdravia na východnom Slovensku - to znamená, že sa tu budú vykonávať oveľa náročnejšie medicínske zákroky aj operácie, ako je bežné na úrovni mestských nemocníc,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový. V praxi to bude znamenať, že ťažké stavy, v akom bolo napríklad dievčatko, ktoré sa začiatkom roka zrútilo z 8. poschodia spustnutého paneláka, už nebudú voziť po nemocniciach od Michaloviec, Humenného až po Košice, ale kvalifikovane ich dokážu ošetriť a operovať rovno v Michalovciach.

Plány: „Z regionálnej
nemocnice postupom
času vybudujeme
koncovú pre sieť
Svet zdravia
na východnom
Slovensku,“
vysvetľuje riaditeľ
nemocnice
Vladimír
Dvorový.
Plány: „Z regionálnej nemocnice postupom času vybudujeme koncovú pre sieť Svet zdravia na východnom Slovensku,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový.
Zdroj: RUDOLF FELSOCI

Nová budova sa stane centrom celej nemocnice, bude v nej na prízemí situovaný urgent, OAMIS (oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti), rádiológia vrátane CT, sonografických vyšetrení a MR vyšetrení. Na jednotlivých poschodiach bude novučičká pôrodnica a pediatria, chirurgické odbory a internistické odbory, centrálne operačné sály i jednodňová chirurgia. „Terajší chirurgický pavilón zbúrajú a na jeho mieste vyrastie nová budova, v ktorej budú umiestnené všetky ambulancie nemocnice. Samozrejme, tento blok bude prepojený s novou budovou,“ upresňuje ďalej riaditeľ Vladimír Dvorový.

Plávajúce lôžka

Slovenskou novinkou budú „plávajúce lôžka“. V novej budove bude dokopy 155 izieb, 75 by malo byť jednolôžkových. Navyše, tieto lôžka budú vedieť operatívne meniť podľa aktuálnych potrieb. „Ide o starostlivé plánovanie a nový informačný systém. Aj keď sa to zdá nemožné, dnes sa dá pomerne presne určiť aj hospitalizácia každého pacienta. Od jeho príjmu cez časy vyšetrení, konkrétny medicínsky zákrok, rekonvalescenciu až po prepustenie,“ objasňuje ďalej riaditeľ.

Podľa neho bude bez problémov možné, že izba, v ktorej ležal chirurgický pacient, bude po jeho odchode slúžiť napríklad pacientovi z interného alebo gynekologického oddelenia. „Ako hovorím, všetko je vec nového premysleného informačného systému, ktorý zjednoduší a sprehľadní celý chod nemocnice,“ konštatuje ďalej a dodáva: „Niekedy je veľa úrazov, inokedy zas cievnych príhod či infarktov. Vďaka týmto plávajúcim lôžkam budeme vedieť zabezpečiť maximálnu vyťaženosť budovy.“ Navyše, všetky izby budú pripravené na to, aby príbuzný mohol čo najviac času tráviť s pacientom a tak sa docielila psychická pohoda pacienta.

Operačné sály:
Bude ich osem.
Operačné sály: Bude ich osem.
Zdroj: RUDOLF FELSOCI

Nová nemocnica má byť prehľadná, čo je občas v starších zariadeniach problém. „Ono sa to nezdá, ale číslovanie izieb je mimoriadne dôležité. Aby sa lekári i sestry vedeli čo najrýchlejšími a najkratšími cestami dostať k pacientovi. Tomu budú prispôsobené výťahy. Napríklad pri záchrane života bude mať prednosť lekár záchranár pred ostatným personálom. To všetko nám umožní spomínaný moderný informačný systém,“ ukazuje nad plánmi nemocnice rýchle trasy riaditeľ.

Na prvom mieste je pacient

Nemocnica novej generácie bude mať dva hlavné vstupy. Akútni pacienti budú vstupovať cez urgent, kde prebehne ich triedenie podľa zdravotného stavu. „Vo väčšine ambulancií máte napísané, že poradie ošetrenia pacientov určuje lekár. Na urgente to bude iné. Poradie určí zdravotný stav pacienta,“ konštatuje Vladimír Dvorový. Bežní a plánovaní pacienti budú chodiť cez hlavný vchod, kde sa ich ujmú zamestnanci recepcie a nasmerujú ich podľa ich požiadaviek.

Súkromie:
Nemocnica bude mať
jedno- a maximálne
dvojlôžkové izby.
Súkromie: Nemocnica bude mať jedno- a maximálne dvojlôžkové izby.
Zdroj: RUDOLF FELSOCI

Ďalšou novinkou bude priorita bezpečnosti pacienta. V praxi to bude znamenať, že sestra sa bude starať už iba o pacienta. „Povedzme si pravdu, dnes robí sestra v nemocnici všetko. Od umývania pacienta cez jeho kontrolovanie, podávanie liekov, prípravu liekov až po nemalú administratívu, naháňanie potrebných vecí a prezliekanie postelí. U nás to bude inak. Jej náplňou bude iba starostlivosť o pacienta,“ prezrádza ďalej riaditeľ nemocnice.

Nonstop pod dohľadom

No to nie je jediná novinka, ktorou nemocnica bude disponovať. Vďaka digitálnemu systému bude pacient takmer nonstop pod dohľadom. „Budeme môcť radikálne znížiť takzvané preventabilné úmrtia. To znamená, že budeme vedieť sledovať pacientov stav a cez skóre včasného varovania odhaliť i skryté príznaky možných komplikácií. Takisto chceme predchádzať preležaninám alebo pádom pacientov,“ vysvetľuje riaditeľ.

Hala na prízemí:
Bude plná svetla.
Hala na prízemí: Bude plná svetla.
Zdroj: RUDOLF FELSOCI

Ako upresňuje, pacient hneď po prijatí do nemocnice dostane náramok s čipom a so svojím menom a bude zaznamenaný do elektronického systému. Sestra už nebude musieť vypisovať papiere alebo lúštiť predpísanú liečbu z papierového chorobopisu, ale všetko nájde v počítači. Aj lieky bude podávať ,digitálne‘, teda po odkontrolovaní čipu pacienta, predpísaných liekov a seba. „Predídeme možnej zámene alebo nesprávnemu podaniu liekov,“ vraví riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový a dodáva: „Jednoducho, o pacienta bude postarané na najprofesionálnejšej úrovni.“