Kontroverzný veľkopodnikateľ a samozvaný vládca Zemplína Mikuláš Vareha sedí za mrežami už piaty rok. Za krátenie a neodvedenie dane a poistného v rámci obchodovania s lykožrútom a euroočkami dostal vo februári tohto roka od Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici dvanásť rokov, a tak hľadá legálnu cestu von z basy.

Za ten čas schudol, zhodil povestné fúzy aj dlhé vlasy a vypisuje nielen na všetky slovenské inštitúcie, ale i na tie v Štrasburgu a Bruseli. Tentoraz je presvedčený, že uspeje. Tvrdí, že Najvyšší súd nerozhodol o jeho odvolaní tak, ako káže zákon.

V päťdesiatosemstranovom uznesení síce rozhodol a starostlivo sa vyjadril ku každému bodu odvolania, no výrokovú časť zhrnul do jedinej vety. A to, že rozsudok sa zrušuje vo výroku o náhrade škody. O výške trestu a forme výkonu nie je vo výrokovej časti rozhodnutia ani zmienka.

Podľa Varehu nepomôže ani konštatovanie na poslednej strane rozhodnutia, že výroky, ktoré Najvyšší súd nezrušil, nadobúdajú právoplatnosť. Vareha trvá na tom, že Najvyšší súd pochybil a táto procesná chyba môže byť dôvodom jeho prepustenia.

Najvyšší súd rezolútne odmieta akékoľvek pochybenie a vylučuje, že odsúdený by sa mohol pre uvedené rozhodnutie dostať na slobodu. Nami oslovená právnička, ktorá nie je na prípade osobne zainteresovaná, však nie je až taká optimistická. Nevylučuje, že sa tak môže stať.

Trestný poriadok i nález Ústavného súdu

Vareha, presvedčený o pochybení Najvyššieho súdu, nelenil a poslal na Špecializovaný trestný súd návrh na okamžité prepustenie z väzby.

„Keďže Najvyšší súd rozhodol, na Mikuláša Varehu sa musí pozerať ako na nevinného. Rozhodnutie prvého stupňa, v tomto prípade Špecializovaného trestného súdu, vo výroku o vine a treste nikdy nenadobudlo právoplatnosť,“ argumentuje Varehov advokát Ľuboš Petrovský.

Poukazuje na to, že Trestný poriadok jasne definuje postup odvolacieho súdu, ktorým je vo Varehovom prípade Najvyšší súd. „Môj klient podal odvolanie proti všetkým výrokom, teda vine, výške trestu, výkonu trestu i výroku o náhrade škody.

Najvyšší súd rozhodol len o náhrade škody. Odvolací súd je však povinný vybaviť odvolanie vo vzťahu ku každému napadnutému výroku samostatne. Či už ho zamietne, alebo zruší,“ vysvetľuje Petrovský.

Varehov advokát sa okrem Trestného poriadku odvoláva aj na nález Ústavného súdu z roku 2014. Vyplýva z neho, že odvolací súd nemôže o odvolaní obžalovaného automaticky rozhodnúť v celku. „Nález dokonca hovorí, že rozsudok nadobúda právoplatnosť až vtedy, keď bolo odvolanie proti nemu zamietnuté, čo v časti o výške trestu a spôsobe výkonu trestu odvolací súd neurobil,“ tvrdí Petrovský.

Z nálezu Ústavného súdu podľa neho vyplýva, že Trestný poriadok nepripúšťa možnosť vyvodiť právoplatnosť rozsudku, ak v rozhodnutí odvolacieho súdu absentuje nejaký výrok. „A to sa v tomto prípade stalo. Vo výroku chýba vyjadrenie k výške trestu a forme jeho odpykania,“ dôvodí Varehov advokát.

Čítajte viac:

Vareha chce na súd zavolať vyše tristo svedkov

Bežný štandard

Najvyšší súd akékoľvek pochybenie v kauze zemplínskeho podnikateľa odmieta. Pripúšťa však, že rozhodol len vo výroku o náhrade škody. „Ostatné výroky v rozsudku Špecializovaného trestného súdu ostali nedotknuté, teda dňom 27. februára 2014 nadobudli právoplatnosť, preto bol odsúdenému nariadený výkon trestu,“ oponuje Najvyšší súd.

Vo svojom písomnom stanovisku zdôrazňuje, že výrokom o zrušení časti napadnutého rozsudku rozhodol o celom odvolaní obžalovaného, teda nie čiastočne. „Nejde o žiadnu procesnú chybu, odsúdený sa pre uvedené rozhodnutie nemôže dostať na slobodu,“ ubezpečuje.

Rozhodnutie toho typu je podľa Najvyššieho súdu zákonné a bežne uplatňované v súdnej praxi. „Aj keď nie často. Teda iba vtedy, ak napríklad všetky výroky o vine a treste sú správne a chybný je iba výrok o náhrade škody,“ dodáva Najvyšší súd. Varehovi odporúča, že ak je presvedčený o svojej pravde, nech podá ústavnú sťažnosť.

Vareha cez priateľku Danielu Bodnárovú odkazuje, že tak urobí. Varehov advokát Petrovský pripomína, že dôvod na prepustenie jeho klienta existuje. Tvrdí, že nebude jediný, kto sa pre očividnú procesnú chybu dostane z väzby alebo výkonu trestu.

Čítajte viac:

Koniec kráľovstva: Na Varehovo impérium sa zlietajú supy

Nezávislý názor

Košická advokátka Andrea Tkáčová pripúšťa, že Vareha sa môže dostať na slobodu. „Odhliadnuc od toho, o akú persónu ide, ak sa striktne riadime Trestným poriadkom a spomínaným nálezom Ústavného súdu z roku 2014, odvolací súd sa musí vyjadriť ku každému bodu odvolania konkrétne.

Či už jednotlivé rozhodnutia predchádzajúceho súdu potvrdí, teda ich považuje za správne a zákonné, alebo zruší. Nie však v celku, ale jednotlivo, po konkrétnych bodoch,“ vysvetľuje právnička, ktorá nie je na prípade osobne zainteresovaná.

Rozhodnutie musí byť podľa Tkáčovej uvedené vo výrokovej časti uznesenia, nie iba v odôvodnení. „Ak tak odvolací súd neurobí, rozsudok nemôže nadobudnúť právoplatnosť a na obžalovaného sa pozerá ako na nevinného.

U nás máme ústavou zaručenú prezumpciu neviny v celom konaní pred súdmi až do správoplatnenia rozsudku. Keďže odvolací súd nerozhodol o odvolaní, iba o jednej jeho časti, rozsudok Špecializovaného trestného súdu nemôže nadobudnúť právoplatnosť,“ uzatvára Tkáčová.

Týždenník PLUS 7 DNÍ bude sledovať, ako sa kompetentným napokon podarí rozpliesť gordický uzol. Viaceré pošmyknutia súdov totiž ukazujú, že spravodlivosť na Slovensku býva naozaj slepá a je najvyšší čas, aby za to niekto prevzal zodpovednosť.