Často sa uvádza, že nacizmus mal korene aj v okultizme a že okrem mnohých iných bludov najvyšší nacistickí pohlavári podliehali mágii. Fakt však je, že fašisti zakazovali a prenasledovali aj okultistov, ezoterikov či slobodomurárov. A okultisti sa dokonca pokúsili zlikvidovať Hitlera a jeho bandu - konali na vlastnú päsť a uskutočnili niekoľko magických útokov. Viacerí napokon zahynuli v lágroch. Aký bol osud slovenskej slobodomurárskej lóže?

Magický útok

„Máme historicky výnimočné dejiny - odkedy sú dejiny dejinami, žiadny štát sa nezachoval biednejšie ako my. Nikde v dejinách nemáte príklad, aby sa národ takýmto spôsobom zriekol, že nebude žiť. Hovorme ich rečou - bola by vojna, veľa ľudí by v nej padlo. Z hermetického hľadiska však nikto neumrie skôr, než splní svoju životnú úlohu a skôr, než zomrieť má. Keby sme mali len trochu statočnosti, udávali by sme tón.“

Wewelsburg: Mal sa stať centrom esesáckeho kultu.
Wewelsburg: Mal sa stať centrom esesáckeho kultu.
Zdroj: DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ČESKÉHO HERMETIZMU, Archív,WEWELSBURG.DE

Tieto slová predniesol krátko po mníchovskej zrade v jeseni 1938 popredný český mág Jan Kefer. Spojenci vtedy opustili Československo a súhlasili s oklieštením našich hraníc v prospech nacistického Nemecka. Hoci na hraniciach sa nachádzala sieť opevnení aj vojaci a v spoločnosti bola ochota vzdorovať diktátu, napokon sme územie vydali nacistom bez boja. Jan Kefer bol jedným z tých, ktorí sa nehodlall vzdať. No keďže jeho špecializáciou bola mágia, špecifický bol aj jeho odboj.

Jan Kefer pracoval v knižnici Národného múzea v Prahe, bol aj skautským vedúcim, študoval orientálne jazyky, okrem toho veľa písal a prednášal, najmä sa však venoval hermetizmu, ktorý sa zaoberá astrológiou, mágiou, alchýmiou a kabalou. Výrazne sa angažoval v spoločnosti československých hermetikov Universalia a bol šéfredaktorom jej časopisu Logos, do češtiny preložil viacero mystických kníh.

Podľa Petra Kalača z Dokumentačného centra českého hermetizmu (DCČH) sa Kefer rozhodol vzdorovať rozpínavému nacizmu, preto na Pražskom hrade navštívil prezidenta Edvarda Beneša, ktorému ponúkol, že Universalia zneškodní magickými prostriedkami Hitlera. „Beneš to vtedy odmietol. No Kefer aj tak vykonal tri magické akcie, pri ktorých zaútočil na Hitlerov astrál. Prvá operácia sa konala v roku 1938, ďalšie dve za protektorátu.“

Wewelsburg: Mal sa stať centrom esesáckeho kultu.
Wewelsburg: Mal sa stať centrom esesáckeho kultu.
Zdroj: DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ČESKÉHO HERMETIZMU, Archív,WEWELSBURG.DE

Členovia spoločnosti realizovali magické útoky na Hitlera na skrytých miestach neďaleko Prahy a, ako je zrejmé z vývoja udalostí, nepochodili - údajne Hitlera chránil okultizmus. O okolnostiach útokov dodnes kolujú legendy, fakt je, že Hitlerova ríša pokračovala v agresii, bárs neexistovala tisíc rokov, ako si mysleli nacisti. Ďalší fakt je, že mystikov čakali od nacistov perzekúcie.

Odveta nacistov

Na rozdiel od mysterióznych úkonov mágov bol útok nacistov až príliš racionálny a brutálny. Kefer a ďalší mystici boli vlastenci a nacizmus, tak ako žiadna diktatúra, nezniesol nijaký odpor. Už pri okupácii v marci 1939 zrušili ezoterické spolky a v roku 1941 gestapo zakázalo Universaliu, podobne zrušili ďalšie okultné a špiritistické spolky Psyche, Horev a iné. Zatkli mnoho okultistov, mágov aj veštkýň, podobné razie prebiehali v Tretej ríši.

Mágovia: Zľava Jan Kefer, Oldřich Eliáš, Karel Weinfurter. Prví dvaja zahynuli v koncentračnom tábore, Weinfurter sa z lágra vrátil s podlomeným zdravím.
Mágovia: Zľava Jan Kefer, Oldřich Eliáš, Karel Weinfurter. Prví dvaja zahynuli v koncentračnom tábore, Weinfurter sa z lágra vrátil s podlomeným zdravím.
Zdroj: DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ČESKÉHO HERMETIZMU, Archív,WEWELSBURG.DE

„Československí okultisti boli v zornom poli polície vždy, či už za prvej republiky, predtým už aj za Rakúsko-Uhorska, a teda, prirodzene, aj hneď po nástupe nacistov,“ hovorí Petr Kalač. „Hlavný záťah sa odohral v júni 1941, pričom spúšťačom v celej Tretej ríši bola takzvaná Hessova aféra, teda dezercia tohto Hitlerovho kľúčového hráča a aktívneho okultistu do Anglicka, čo sa stalo v máji 1941. Gestapo vtedy zadržalo v Akcii proti tajným učeniam a takzvaným tajným vedám iba v Protektoráte Čechy a Morava viac než dvesto ezoterikov zo všemožných spolkov, ktoré súčasne rozpustili a ich majetok zhabali.“

Kefera zatkli 9. júna 1941 a vraj ho skúšali lámať na spoluprácu s gestapom. Odmietol. Putoval do koncentračného lágra Flossenbürg, kde zomrel na následky týrania v decembri rovnakého roku. Zanedlho zomrela po prežitých útrapách aj jeho mladá manželka Dagmar, syna Reginalda sa ujali prarodičia. Medzi obeťami zatýkania bol napríklad aj jeden z najbližších Keferových spolupracovníkov Pierre de Lasenic, iný Keferov spolupútnik a znalec kabaly Oldřich Eliáš zomrel v Osvienčime. V lágri takisto zahynul teológ Norbert Fabián Čapek aj chiromantka Anna Doubková. Mystik Karel Weinfurter sa zasa vrátil z lágra s podlomeným zdravím a zomrel ešte počas vojny.

Nacizmus: Bol plný okázalých a nafúknutých gest.
Nacizmus: Bol plný okázalých a nafúknutých gest.
Zdroj: DOKUMENTAČNÉ CENTRUM ČESKÉHO HERMETIZMU, Archív,WEWELSBURG.DE

Esesák Fritz Kiesewetter, po­dľa výpovedí sadista, ktorý mal na pražskom gestape na starosti cirkvi i okultistov a bol zodpovedný za perzekúcie aj surové bitie väzňov, po vojne odvisol. Kefer - hoci jeho odboj proti nacizmu bol skutočne netypický - dostal dokonca po vojne od prezidenta vojnový kríž „za uznanie bojových zásluh“ in memoriam. Ba vraj sa o ňom chystá aj film.

V zajatí bludov

Útok proti mágom sa zdá tak trochu paradoxný, keďže je známe, že nacisti mali blízko k mysticizmu a verili v absurdné teórie. Okrem vybájených árijcov to bola napríklad teória o dutej Zemi s ukrytou civilizáciou, verili v tajuplné nadprirodzené sily aj v existenciu kontinentu skrytého kdesi na severe.

Tieto konštrukty stáli aj za spoločnosťou Thule, založenou v roku 1918 a pýšiacou sa znakom nemeckej dýky a upraveným hákovým krížom. Tragikomický mysticizmus zmiešaný s vypätým nacionalizmom, rasizmom a pocitom nadradenosti dláždil cestu pre hnutie, ktoré sa napokon z nemeckých putík dostalo k moci v roku 1933.

O napojení Hitlera na spoločnosť Thule a jej členov sa dlho špekulovalo, dôkazy však chýbajú. Okultná „podstata“ nacizmu je téma, ktorá od skončenia vojny láka laických bádateľov aj teológov, popri pomätených bludoch však v nacizme vždy hrali úlohu mocenské ambície a chladný kalkul. Fakt je, že k mystike mal blízko nielen Hitlerov blízky spolupracovník Rudolf Hess, ale aj ríšsky vodca SS a veliteľ gestapa Heinrich Himmler. Bývalý chovateľ hydiny podliehal mnohým bludom, okrem iného veril, že je reinkarnáciou stredovekého panovníka a v archívoch dal pátrať po čarodejníckych procesoch, keďže podľa neho šlo o kňažky s múdrosťou starých Germánov, ktoré sa snažila vyhladiť rímskokatolícka cirkev.

V zajatí bludov neboli len nacistickí pohlavári. Aj SS bola plná nafúknutých hesiel a symbolov, ktoré povymýšľal Himmlerov osobný okultista a ústavne liečený schizofrenik Karl Maria Wiligut. Podobne to bolo s hradom Wewelsburg, ktorý sa mal stať centrom esesáckeho kultu - až na to, že schopnostiam jasnozrivých čarodejov akosi protirečí fakt, že megalomanskú prestavbu nestihli zrealizovať pre prehry na fronte. Dnes plný turistov láka hrad svojou severnou vežou, v ktorej podzemí sa vraj konali okultné obrady, a zdobia ju hákové kríže i modifikované svastiky, tak­zvané čierne slnká. Steny podzemia dnes dopĺňajú obrazy, ktoré pripomínajú vyšinutosť nacizmu, masového vraždenia a koncentrákov.

Pliaga na Slovensku

Aká bola situácia na Slovensku? Na rozdiel od iných krajín, u nás je táto scéna málo zmapovaná. Petr Kalač nám však potvrdil, že Kefer mal prednášky aj v Bratislave, Novom Meste nad Váhom a Liptovskom Mikuláši. Podľa informácií z DCČH špiritizmus vo Vrút­kach propagovala barónka Adelma z Vay, v Bratislave vznikol v roku 1925 špiritistický spolok Jiskra, fungovalo aj špiritistické zoskupenie Jaro pod vedením Františka Weinzettela. Na Slovensku pôsobil aj svojrázny mág a maliar Ján Okruhlica, ktorý bol členom predvojnovej Universalie a Keferovým priateľom. Kefer sa vraj s ním v Bratislave zúčastnil aj na magickej seanse, kde oživili obraz stredovekého alchymistu Paracelsa.

Historička zo Slovenskej akadémie vied Katarína Hradská napísala knihu Slobodomurárske lóže v Bratislave, v ktorej zmapovala históriu slobodomurárov aj vulgárnu kampaň, akú proti nim viedli naši klérofašisti. Slobodomurárov zakázali v októbri 1938, ale nenávisť z náboženských kruhov siahala oveľa hlbšie. Inventár z lóže zhabali a rozkradli, gardisti prebačovali z majetku slobodomurárov v budove YMCA neskutočných 49-tisíc vtedajších korún.

Zásahy proti ezoterikom na Slovensku síce historička nenašla, slobodomurárov aj ezoterikov však nenávidel každý autoritatívny režim. Už pri zákaze slobodomurárov hlásali na titulke noviny Slovák: „Kríže do učební, kancelárií a škôl, vláda systematicky pokračuje v čistení...“ V neslobodnej spoločnosti mal skrátka problém ktokoľvek s iným než katolíckym vierovyznaním. Napriek tvrdeniam propagandy, ktorá dávala znak rovnosti medzi slobodomurárov a Židov, podľa zistení Kataríny Hradskej bolo z 1 266 členov lóže iba 540 Židov a mnohé významné osobnosti nemali so židovstvom vôbec nič spoločné. O „pliage“ písali v Gardistovi aj na Vianoce roku 1940 a Vojtech Tuka na Nový rok 1941 hlásal: „Je koniec parlamentarizmu, nevráti sa slobodomurársky liberalizmus a židodemokratizmus.“

„Slobodomurárov jednotlivých lóží ešte pred tým, než ich ľudáci rozpustili, dlhodobo sledovalo Policajné riaditeľstvo,“ podotýka historička. „Správy jednotlivých policajných referentov svedčia o tom, že o slobodomurárskom hnutí, o jeho podstate nevedeli prakticky nič. Ich neznalosť im umožnila slobodomurárov označiť za mystické a tajuplné bytosti, ktoré na Slovensku pôsobili s cieľom rozložiť spoločnosť. Veľmi opatrne, ale určite nie v tichosti, ich prirovnávali k ezoterikom, pričom ich mátalo presvedčenie, že za všetkým stoja Židia, ktorí zneužili kabalu, teda schopnosť duše pochopiť nadprirodzené idey.“