Chceli nám týmto hviezdy niečo povedať? Podľa tých poverčivejších určite.

 

Písal sa 17. november 1989. Československý ľud na Národnej triede v Prahe a na Námestí SNP v Bratislave štrngal kľúčami za lepšiu budúcnosť a socializmus posielali do zabudnutia. No nielen súdržnosť ľudí bola v tom čase mocná, ale aj vesmír.

Anketa
Nežnú revolúciu pred 30 rokmi sprevádzali vzácne nebeské úkazy, bola to náhoda?
  • 56%
  • 44%

Symbol doby

Ako nás v redakcii upozornil mejlom Petr Horálek odkazujúc na jeho článok na portáli Astro, revolučný rok 1989 priniesol aj dva vzácne prírodné úkazy, z toho jeden bolo možné sledovať práve 17. novembra. Zhoda náhod?

„Ľudia, ktorí sa nezúčastnili demonštračných aktivít mohli zazrieť jasnú a na československé pomery dosť vzácnu polárnu žiaru,“ hovorí Horálek a prikladá aj skeny archívnych článkov zo slovenského časopisu Kozmos a českého Vesmíru, ktoré o astronomických javoch nad krajinou písali.

„Prvý z javov bolo úplné zatmenie Mesiaca 17. novembra 1989, ktoré bolo z našich končín pozorovateľné nadránom a počas svitania,“opisujú Horálek. Mesiac sa zafarbil dočervena. Fáza úplného zatmenia trvala jednu  hodinu a 36 minút.

Už staré civilizácie považovali úplné zatmenie Mesiaca za predzvesť nejakej negatívnej udalosti alebo symbol zmeny, z toho vyplýva aj prívlastok „úsvit zmien“. V Nemecku bol údajne vnímaný ako symbol neskoršieho pádu Berlínskeho múru 9. novembra 1989.

„Bolo to prvé zatmenie, na ktorého pozorovanie sme sa dobre pripravili a ktoré zároveň vyšlo,“opísal vtedy Pavel Gabzdyl, český popularizátor astronómie z hvezdárne v Brne.

Niekto hulákal

Mimoriadne vzácnou zhodou náhod bol vysoký nárast geomagnetickej aktivity a viditeľnosť polárnej žiary 17. novembra 1989 v prakticky rovnakom čase, ako na Národnej triede vrcholili demonštrácie. 

„Keďže bol piatok, sedel som v klubovni zlínskej hvezdárne. Okolo 19. hodiny sme počuli, ako Jožko z pozorovateľne huláka „polárna žiara“. Považoval som to za nezmysel, ale na pozorovateľňu som šiel – volanie znelo dosť naliehavo. A bola tam,“opísal svoj nebeský zážitok zo 17. novembra Jiří Vašátko, ktorý bol vtedy členok krúžku zlínskej hvezdárne.

No počas revolučného roka sa nad nebesami dialo ešte niečo, Slnko bolo veľmi aktívne. Vedci v ten rok  - 6. marca 1989 – zaznamenali jednu z najväčších erupcií modernej histórie.

FOTO polárnej žiary počas Neženej revolúcie si pozrite v GALÉRII >>