Po návrhu na vyhlásenie jednorazového štátneho sviatku, ktorým si máme 30. októbra pripomenúť sté výročie Martinskej deklarácie, Slovenská národná strana pripravila návrh zákona o každoročnom štátnom sviatku. Mal by sa volať Deň Dankovej rigoróznej práce.

Navrhovatelia v zdôvodnení uvádzajú, že „rigorózna práca ich predsedu a predsedu parlamentu zásadným spôsobom zmenila právnickú teóriu, stala sa fundamentálnym dielom právnickej literatúry“. Autor podľa navrhovateľov postuloval niekoľko pozoruhodných východísk, ktoré zásadným spôsobom menia pohľad na slovenský právny systém, na teóriu i prax. Súčasťou zákona je myšlienka, aby toto osnovné dielo bolo uložené dôstojnejšie ako doteraz (je v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a bolo aj patrične chránené, preto by sa malo vybudovať niečo ako mauzóleum alebo pyramída, kde by v tajnej miestnosti bolo uschované dielo titana slovenského práva, samozrejme, bez prístupu verejnosti. Navrhovatelia dúfajú, že ich snahu o schválenie nového sviatku a výstavby dôstojného stánku na uloženie Dankovej rigoróznej práce podporí celá vládna koalícia aj časť opozície.

Keďže sme boli zvedaví na obsah rigoróznej práce a univerzita nám ju odmietla požičať, oslovili sme autora. A, čuduj sa svet, vyšlo to. Na pár minút nám ukázal niekoľko strán rukopisu svojej práce venovanej verejnej správe. Niekoľko viet sme si stihli opísať: „Žiaden funkcionár univerzity nedokáže dať toľko titulov absolventovi, ako dokáže dať len funkcionár univerzity absolventovi.“ O školstve: „Chceme vedieť realizovať systémové zmeny v spoločnosti, aby sme tu neprdukovali či v škorstve tisíc právnikov, či plno iných hlúpostí.“ O parlamente: „Národná rada môže konať len v zmysle zákona, takáto kompetencia Národnej rade dané nie.“ O verejnej správe: „Ako sa správa správna verejná správa? Správna verejná správa sa správa ako ozajstná verejná správa, či už je budovaná sprava, alebo zľava. Verejná zľava znamená, že verejnosť má zľavu napríklad na kúpalisko alebo na dovolenku na Slovensku a mohol by ten rozdiel pokryť napríklad zamestnávateľ.“

Na záver sme stihli otázku: „Povedzte, pán kapitán - že to s tým vaším doktorským titulom a s rigoróznou prácou bolo všetko absurdné?“

„Bolo, pán redaktor. A povedzte, pán redaktor, čo si vy predstavujete pod takým slovom, že absurdné?“

Počkajte. Vravíte, že neviete, ktorý deň má byť vyhlásený za Deň Dankovej rigoróznej práce? Navrhovatelia ho do zákona doplnia, keď si ich predseda spomenie, kedy vlastne tú prácu napísal.