1918: Americká maliarka Georgia O'Keeffová.
1918: Americká maliarka Georgia O'Keeffová.
Zdroj: Internet