Tá má niekoľko kategórií a dve špeciálne ceny, vyhlásené budú 14. septembra. V tomto roku sa prihlásili fotografi z 91 krajín, ktorí poslali vyše 3 800 záberov.

Pokračovanie na ďalšej strane