Vytýčil si ambiciózny cieľ - vytvoriť technológiu, v ktorej by červené krvinky v ľudskom tele fungovali ako transportný systém pre ďalšie látky. Inými slovami, geneticky upravenú superkrv schopnú dopraviť lieky na ktorékoľvek miesto v ľudskom tele, napríklad priamo do rakovinových nádorov.

Biotaxi

Červené krvinky sú na to vhodné, pretože túto úlohu plnia prirodzene - sú totiž „transportným systémom“ pre dýchacie plyny. Kyslík z pľúc rozvádzajú do celého tela a naspäť do pľúc prinášajú oxid uhličitý, ktorý potom vydychujeme. Na transport kyslíka v tele využívajú hemoglobín. Keďže nemajú jadro, pre imunitný systém nepredstavujú nebezpečenstvo a dostanú sa všade.

Nanoroboty: Takto vyzerá jeden z konceptov, na ktorých pracujú v Inštitúte Maxa Plancka. Má na sebe malé magnety, ktoré slúžia na otvorenie kapsuly.
Nanoroboty: Takto vyzerá jeden z konceptov, na ktorých pracujú v Inštitúte Maxa Plancka. Má na sebe malé magnety, ktoré slúžia na otvorenie kapsuly.
Zdroj: Alejandro Posada / MPI for Intelligent Systems

Práve tieto dve vlastnosti pri­viedli výskumníkov na myšlienku, že rovnako ako červené krvinky do tela rozvážajú kyslík, mohli by doň bez akýchkoľvek problémov dopravovať terapeutické proteíny. Tie sú napríklad schop­né opravovať poškodenú DNA, nahradiť chýbajúce enzýmy alebo „naštartovať“ imunitný systém v boji proti nádorom. Rubius Therapeutics svoju technológiu nazvali Red Cell Therapeutics (RCT).

Inovatívny prístup

Touto myšlienkou sa dlhší čas zaoberá nielen Rubius Therapeutics, ale aj ďalšie medicínske spoločnosti. Potvrdil to špičkový český onkológ profesor Jaroslav Štěrba, ktorý je prednostnom Kliniky detskej onkológie Fakultnej nemocnice v Brne. „Snaha využívať červené krvinky ako ,dopravný systém‘ nie je nová, pracuje na tom viacero spoločností, Rubius Therapetics nie je jediná. Vyvíja sa mnoho podobných technológií od rôznych spoločností, v prípade tejto nie je zverejnených dostatok informácií, aby bolo možné posúdiť inovatívnosť ich riešenia. Niektoré lieky vrátane protinádorových sa takto do červených krviniek pridávajú už dlhší čas.“ Podľa profesora Štěrbu však v každom prípade ide o nádejnú a perspektívnu technológiu.

Nádejná technológia: Niektoré lieky vrátane protinádorových sa do červených krviniek pridávajú už dlhší čas. Aj keď technológia nie je úplne nová, je perspektívna, povedal na adresu start-upu Rubius Therapeutics špičkový český onkológ Jaroslav Štěrba.
Nádejná technológia: Niektoré lieky vrátane protinádorových sa do červených krviniek pridávajú už dlhší čas. Aj keď technológia nie je úplne nová, je perspektívna, povedal na adresu start-upu Rubius Therapeutics špičkový český onkológ Jaroslav Štěrba.
Zdroj: Z. KOLAŘÍK, Brno.cz

„Spektrum bunkových terapií je dnes veľmi široké. Aj my na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity produkujeme protinádorovú vakcínu. Je založená na tom, že biele krvinky učíme, aby cielene rozpoznali rakovinové bunky a ničili ich,“ doplnil Štěrba. Na podobnej technológii pracuje francúzska biofarmaceutická spoločnosť Erytech Pharma, ktorá si pre svoj produkt zaregistrovala ochrannú známku GRASPA.

V hre sú veľké peniaze

Konkrétnych informácií však veľa nie je, firmy si svoje know-how strážia veľmi starostlivo. Je to dané tým, že podobne ako pri všetkých revolučných technológiách aj v tejto oblasti sa točia pomerne veľké peniaze. Erytech získal napríklad pri prvom vstupe na európsku burzu v roku 2015 približne 25 miliónov eur, následne po zverejnení informácií o pokroku vo výskume získal koncom roku 2017 upísaním akcií na americkej burze NASDAQ od investorov približne 100 miliónov eur.

Red Platform: Špeciálna technológia firmy Rubius Therapeutics slúžiaca na cielenú modifikáciu červených krviniek.
Red Platform: Špeciálna technológia firmy Rubius Therapeutics slúžiaca na cielenú modifikáciu červených krviniek.
Zdroj: Rubius Therapeutics

Podobne je na tom spoločnosť Rubius Therapeutics, ktorá rovnakým spôsobom doteraz získala kapitál vo výške temer štvrť miliardy dolárov, 100 miliónov pred niekoľkými týždňami. Ak sa totiž túto technológiu podarí rozvinúť do podoby, v ktorej by sa dala používať v širšom meradle, zisky môžu byť miliardové.

Nanoroboty namiesto krviniek

Využitie červených krviniek ako transportného systému na dopravu liečiv v ľudskom organizme však nie je jedinou technológiou, ktorá by mala tento cieľ plniť.

Do hry vstupujú napríklad nanoroboty, teda miniatúrne roboty, rádovo stokrát menšie než piesočné zrnko. Na takých pracujú napríklad odborníci z Kalifornskej univerzity v San Diegu v spolupráci s Harbin Institute of Technology, čo je čínsky inštitút, ktorý podľa U. S. News patrí medzi desať popredných svetových technických univerzít. Takéto roboty by sa mohli na konkrétne miesto v tele presne navádzať krvným riečiskom pomocou magnetického poľa, kontrolovať by sa dala aj rýchlosť ich pohybu.

Na podobnom nanorobote, na báze elastického silikónu, využiteľnom na cielenú dopravu liečiv v ľudskom organizme a mikrochirurgiu, pracujú odborníci z oddelenia inteligentných systémov Inštitútu Maxa Plancka. Inšpirovali sa však v prírode - a to pohybom spermatozoidov a medúz. Nanorobot by sa takisto usmerňoval pomocou magnetického poľa a miniatúrnych kovových častí priamo na jeho tele.