Umelá inteligencia to však zvládne a pritom je schopná syntetizovať najnovšie poznatky, ktoré neustále pribúdajú, a zvažovať nasadenie najmodernejších dostupných liekov. Nielen všeobecne, ale aj individuálne, pre každého konkrétneho pacienta. Medzi prvými v Európe majú možnosť pracovať s ňou i slovenskí onkológovia v Banskej Bystrici.

Stroj pomáha, lekár lieči

Niekomu by sa mohlo zdať nasadenie umelej inteligencie pri stanovení liečebného postupu pri onkologických diagnózach kontroverzné. Veď zvolený postup často rozhoduje o tom, či pacient chorobu zvládne a ako dlho s ňou bude žiť. To by nemal robiť stroj, pre ktorý je pacient len súborom dát.

„Stroj to ani nerobí,“vysvetľuje Eva Pritzová, klinická onkologička banskobystrického Mammacentra, ktorá patrí ku koordinátorom projektu zameraného na nasadenie umelej inteligencie Watson for Oncology v sieti nemocníc Svet zdravia, a pokračuje: „O liečebnom postupe rozhoduje vždy lekár, pretože je zaň zodpovedný. Len on vidí pacienta a je schopný v reálnom čase hodnotiť efekt liečby, sleduje a riadi liečebný proces vrátane dávkovania liekov, manažuje ve­dľajšie účinky a podobne. Umelá inteligencia mu nič neprikazuje, môže mu však významným spôsobom pomôcť.“ 

Partner

Čo je umelá inteligencia? Volá sa Watson for Oncology a je to v skutočnosti vyspelý počítačový program, respektíve expertný systém, ktorý môže onkológovi v rozhodovaní o liečbe poradiť a poskytnúť množstvo informácií vrátane tých najnovších.

Využíva na to ohromnú databázu informácií z odborných periodík. Nie je však obyčajným „mŕtvym“ archívom, do ktorého zadáte kľúčové slová a on vám nájde relevantné informácie. Watson sa totiž od lekárov učí a s lekármi o zvolených liečebných postupoch diskutuje. To umelú inteligenciu zásadným spôsobom odlišuje od počítačového archívu.

Americkí partneri

V posudzovaní jednotlivých prípadov sa priebežne učí od najlepších svetových onkológov, ktorí ho v tom trénujú. To rozhodne nie je fráza, pretože Watson for Oncology z odbornej stránky zdokonaľujú hlavne onkológovia z amerického centra Memorial Sloan Kettering, čo je jeden z najstarších a najprestížnejších onkologických ústavov na svete. 

Samozrejme, pri jeho optimalizácii sa zohľadňujú poznatky onkológov z nemocníc, kde je nasadený. Tie sú zatiaľ prevažne v USA a Ázii. V Európe patrí slovenská sieť nemocníc Sveta zdravia k prvým, ktoré s ním začali pracovať. 

Umelá inteligencia: IBM Watson for Oncology s lekárom naozaj komunikuje, aj keď zatiaľ nie hlasom.
Umelá inteligencia: IBM Watson for Oncology s lekárom naozaj komunikuje, aj keď zatiaľ nie hlasom.
Zdroj: Svet zdravia

Základom je dialóg

Ideálne by bolo, ak by dialóg medzi umelou inteligenciou a lekárom mohol prebiehať voľne formou hlasového rozhovoru, ktorého výsledkom by bolo presné stanovenie liečebného postupu. To zatiaľ nejde, systém si všetky potrebné informácie od lekára žiada vo forme dialógových počítačových okien. Je to teda ako vypĺňanie podrobného dotazníka, ktorého kolónky sa priebežne menia a pribúdajú na základe toho, čo vyplníte do predošlých.

„Predstaviť si to môžete veľmi jednoducho,“vysvetľuje Eva Pritzová a pokračuje: „Pri konkrétnej pacientke s nádorom prsníka vyplním diagnózu a základné údaje. Potom sa ma Watson spýta, či má ešte nejaké zdravotné ťažkosti. Ak odpoviem kladne a uvediem, že má vážnu chorobu srdca, ktorú, samozrejme, spresním, tak v následnom kroku systém automaticky vyradí všetky liečebné postupy, ktoré sú pre ňu rizikové, a ponúkne mi len tie bezpečné vrátane konkrétnych liekov a ich nežiaducich účinkov.

Výhodou je, že ak sa pre navrhnutý liečebný postup rozhodnem, Watson mi k nemu poskytne všetky doplňujúce informácie. Teda zdroje, z ktorých pri navrhnutí postupu vychádzal, relevantné štúdie a taktiež detailné informácie o navrhovaných liekoch a ich nežiaducich účinkoch. Navrhnutý postup môžem odmietnuť. Vtedy sa ma však umelá inteligencia spýta, prečo ho nechcem aplikovať. Aj cez takéto zdôvodnenia sa Watson ďalej učí. Napríklad napíšem, že v súvislosti s nejakou sekundárnou diagnózou sa u pacienta pri navrhovanom lieku objavili nežiaduce účinky, takže ho nemôžem použiť.“ 

Dokonalý analytik

Systém si tieto informácie pamätá, porovnáva ich s množstvom údajov od ďalších onkológov, ktoré doň neustále pribúdajú, so všetkými podobnými prípadmi a aplikovanými postupmi a sám je schopný hľadať nové súvislosti medzi kombináciami rôznych diagnóz v množstve pacientov, liečebných postupov, liekov a sekundárnych diagnóz.

Watson je totiž schopný pracovať súčasne s obrovským množstvom dát, hľadať a nachádzať súvislosti v tisíckach opísaných prípadov, ktorých porovnanie nie je v schopnostiach človeka. A je v tom systematický a dokonale presný.

Z takéhoto porovnávania vyvodzuje nové závery a navrhuje alternatívne liečebné postupy, ktoré sú buď účinnejšie, prípadne šetrnejšie pre pacientov, ideálne je, samozrejme, oboje. A v tom spočíva jeho najväčší benefit.

Navrhnuté postupy ďalej skúmajú a overujú samotní onkológovia, čím mu zároveň poskytujú množstvo ďalších dát. Vďaka nim sa liečebné postupy vylepšujú, zefektívňujú a prispôsobujú individuálnym pacientom, ktorí sa dostanú k najúčinnejším spôsobom liečby a najmodernejším liekom, samozrejme, ak sú u nás schválené a hradia ich zdravotné poisťovne. Zatiaľ je Watson for Oncology dostupný pre vybrané onkologické diagnózy, ich počet už prekročil desiatku a nové ďalej pribúdajú.

Týždenník PLUS 7 DNÍ je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do skupiny Penta.