Rodiť vo svidníckej nemocnici budú môcť naposledy ženy, ktoré príjmu na oddelenie 14. decembra tohto roka, pričom definitívne ukončenie pôrodníckeho oddelenia a neonatológie sa Svet zdravia rozhodol k 17. decembru 2018. V nemocnici zostanú zachované gynekologické výkony na úrovni jednodňovej chirurgie. „Toto rozhodnutie nijakým spôsobom neovplyvní zamestnanosť nemocnice. Všetkým rodičkám z regiónov Svidníka a Stropkova nemocnica ponúkne možnosť pôrodov v okolitých nemocniciach Sveta zdravia v Humennom, vo Vranove nad Topľou alebo v Michalovciach,“ uviedol Tomáš Kráľ hovorca siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú spadá aj zariadenie vo Svidníku. Ako ďalej uviedol, v prípade potreby bude rodičkám zabezpečená v dohodnutý termín aj dopravná zdravotná služba.

Ďalšie pôsobenie oddelenia bolo podmienené hlavne zvýšením počtu pôrodov v roku 2018 minimálne na úroveň aspoň 500. K rozhodnutiu zriaďovateľa prispel aj postoj ministerstva zdravotníctva k nezaradeniu nemocnice do pevnej siete urgentných príjmov I. typu. „Napriek enormnej snahe vedenia a zamestnancov oddelenia počet pôrodov v tomto roku pravdepodobne len tesne prekročí hranicu 400,“ dodal Kráľ. Nemocnica sa snažila propagovať zariadenie reklamnými kampaňami, zorganizovaním dňa otvorených dverí ako aj investovaním do vybavenia. Kampaň však nemala želané účinky.

Ďalej, ale kvalitne

„Ministerstvo zdravotníctva akceptuje rozhodnutie zriaďovateľa nemocnice. Ten nás ubezpečil, že rodičkám z uvedeného regiónu bude plnohodnotne zabezpečená zdravotná starostlivosť v nemocniciach v najbližšom okolí,“ povedala nám Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva. „Budúcnosť svidníckej nemocnice sa opiera o chirurgiu a o internistické odbory,“ dodala Eliášová. Rušenie oddelenia je rovnako reakciou na systém stratifikácie nemocníc. „V záujme každého z nás ako pacientov je to, aby sme dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Možno nebude dostupná do 15 minút, ale bude treba za ňou cestovať aj polhodinu, ale ja osobne by som radšej zobral manželku do nemocnice vzdialenej 30 minút, kde viem, že je dobre vybavený tím a majú tam potrebné technické zabezpečenie,“ uviedol svoj pohľad na vec Ferdinand Varga z Boston Consulting Group, ktorý sa podieľal na koncepcii stratifikácie slovenských nemocníc. Podľa Vargu nie je zmyslom stratifikácie rušenie oddelení, ale nastavenie kvality požadovaných výkonov.