Systém, známy pod skratkou iBorderCtrl (The Intelligent Portable Border Control System), o ktorom informuje portál Euractiv, je založený na umelej inteligencii a sleduje až 38 „mikro-pohybov“ na tvári ľudí – smerovanie pohľadu oči, dilatácia zreničiek, nepatrné zmeny v hlase a ďalšie pre človeka nezaznamenateľné zmeny výrazu. Tie sa získavajú v priebehu rozhovoru a série otázok od pracovníkov na hraničných prechodoch.

Pilotný projekt sa skladá z dvojfázového procesu a funguje na dobrovoľnej báze. V prvej časti musia tí, ktorí chcú vstúpiť do EÚ, ešte pred osobnou prehliadkou vyplniť test, ktorý je súčasťou online žiadosti, a to ešte doma. Zároveň musia do databázy nahrať niekoľko dokumentov ako kópiu pasu, víza alebo doklad o svojich finančných prostriedkoch.

Následne osoba zodpovie otázky „ušité na mieru“ podľa ich individuálnej žiadosti, a to v rámci rozhovoru cez webkameru s animovanou reprezentáciou pohraničného strážcu. Odpovede a reakcie následne zanalyzuje umelá inteligencia so schopnosťou rozpoznávať snahu systém oklamať, ktorú vyvinula Manchester Metropolitan University.

Podľa Komisie systém nemá nahradiť pohraničnú stráž. Pracovníci stráže majú mať k dispozícii vreckové zariadenia, pomocou ktorých sa automaticky overí informácia a porovnajú sa obrázky tváre zachytené v priebehu prvej fázy „domácej“ kontroly s údajmi v pase, či fotografiami, získanými pri predchádzajúcich prekročeniach hraníc. Súčasná fáza testovania by mala trvať do augusta budúceho roku.

Niektorí odborníci spochybňujú, či sa podarí naozaj vyhodnotiť efektivitu systému v prostredí, v ktorom sa využíva na dobrovoľnej báze a poukazujú aj na to, že takéto systému majú problém so správnym vyhodnocovaním menšín, najmä tmavej pleti a žien.