Akým tlakom čelia najčastejšie primátori a starostovia?

Žijeme v dobe petičnej, ktorá má, tak ako minca, dve strany. Na jednej strane je požiadavka na niečo a na druhej požiadavka presne proti tomuto istému. V minulosti bola napríklad Petržalke doručená petícia na výstavbu nových parkovacích miest, ale keď zastupiteľstvo išlo rozhodovať o tom, kde bude nové parkovisko vybudované, hneď sa aktivizovali ľudia, že to tam nechcú. Ďalší prípad sa týka petície o požiadavke na lavičky pod panelákom, ktorú následne sprevádza antipetícia, aby tie lavičky neboli tam, kde sa navrhujú, lebo na nich budú po večeroch sedieť mladi ľudia a budú robiť krik. Veľmi podobne je to v prípade územneho plánu, keď je snahou developerov výstavba rodinných domov v tesnej blízkosti terajších panelákov a pritom ľudia argumentujú tým, ze sa zníži kvalita ich života, lebo medzi novými domami a panelákmi bude nová cesta, zvýši sa prašnost, hluk a podobne. Pri mnohých rozhodnutiach teda treba odlíšiť verejný záujem od skupinového alebo individuálneho. A to všetko sa môže premietnuť nielen do petícii a požiadaviek, ale aj do rozporov na rokovaní zastupiteľstiev.

Zrejme chodíte občas na zastupiteľstvá, vedeli by ste podľa vášho názoru uviesť príklad dobrého a zlého fungovania radnice v minulom volebnom období, na konkrétnom príklade?

Vo všeobecnosti môžem konštatovať, že najlepšie fungujú tie zastupiteľstvá, ktoré trvajú hodiny a nie dni. Myslím to úprimne, lebo niektoré rokovania zastupiteľstiev trvajú 5-6 hodín, v neskorých večerných hodinách sú prerušené a pokračujú ďalší deň. To vlastne dokazuje, že buď nie sú materiály pripravené kvalitne alebo namiesto rozhodovania a vecných názorov sa rokovanie mení na diskusný klub v ktorom vzniká napätie medzi volenými orgánmi.

Je podľa vás v slovenských mestách a obciach primátorské veto využívané rozumne?

Veto, teda pozastavenie výkonu uznesenia zastupiteľstva, starosta, či primátor nemusí podpísať vtedy, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Práve preto, aby tento postoj nebol vnímaný ako svojvôľa, prípadne truc k zastupiteľstvu, je potrebné, aby boli dôvody nepodpísania uznesenia jasné a vecné. Teda aby bolo jasne preukázané, čím je rozhodnutie v rozpore so zákonom, prípadne v čom konkrétnom je nevýhodné pre samosprávu. V momente, keď chýba toto zdôvodnenie vynárajú sa podozrenia a určite aj napätie medzi zastupiteľstvom a starostom. Veto však netreba chápať ako zbraň voči zastupiteľstvu, ale aj nástroj na ochranu samotných starostov a primátorov, ktorí by v prípade porušenia zákona a toho, že tomu nezamedzili, mohli niesť priamo zodpovednosť, hoci poslanci, ktorí schválili konkrétne rozhodnutie ako zastupiteľský zbor by paradoxne zostali nepostihnuteľní.

Ako by sa mal zákon sprísniť, aby bola v prípade nezhôd, niekedy aj osobných, medzi poslancami a primátorom zachovaná čo najlepšia funkčnosť orgánov samosprávy?

Nemyslím si, že je potrebné uvažovať o sprísnení zákona, ale skôr o tom, aby si starostovia aj poslanci uvedomovali, že voliči ich nevolili preto, aby sa hádali, ale na to, aby spolupracovali. Práve spolupráca a korektné vzťahy sú prvým predpokladom na to, aby orgány obce robili to čo od nich voliči očakávajú. 

Radnice s najčastejším vetovaním primátora 2014-2018

Galanta 73 vet a 40 prelomení

Moldava nad Bodvou 44 vet a 16 prelomení

Prešov 31 vetovaním a 0 prelomení

Bratislava-Ružinov 14 vet a 5 prelomení

Detva 13 vet a 1 prelomenie

Radnice s najväčším počtom protestov prokurátora 2014-2018

Partizánske 26

Tlaté Moravce 17

Dolný Kubín 15

Detva 12

Smižany 11

Zdroj: Transpency Slovensko

Ktoré mestá a obce sú majú problém odovzdávať nariadenia bez chýb? A kde, okrem neslávne známych Fekišoviec, nájdete zákopové vojny na radniciach a obecných úradoch? Dočítate sa v najbližšom vydaní týždenníka Plus 7 dní, ktoré je v stánkoch od štvrtka 7. februára.