Šefčovič a biskupi

Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič sa na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského stretol s predstaviteľmi slovenských cirkví, ktorí vyslovili želanie, aby sa Slovenská republika aktívne zapájala - najmä v spolupráci s krajinami Vyšehradskej štvorky - do riešenia aktuálnych problémov. Podľa predstaviteľov cirkví je dôležité, aby si Slovenská republika zachovala zvrchovanosť v etických a kultúrnych otázkach. Osobitne zdôraznili dôležitosť rodiny a podpory kresťanských hodnôt v neustále sa meniacom svete. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič ocenil podporu cirkví a náboženských spoločností pre budúcnosť Európskej únie. V súvislosti s ochranou duchovných a kultúrnych hodnôt podotkol, že „manželstvo muža a ženy spolu s rodinou si zasluhujú na Slovensku osobitnú podporu. Najlepším prostredím na počatie a výchovu dieťaťa je rodina s otcom a matkou a túto overenú pravdu by sme nemali spochybňovať“. Dodal, že tento postoj chce presadzovať aj počas výkonu funkcie prezidenta v prípade, že ľudia mu dajú dôveru a zvolia ho za prezidenta.

Kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky Maroš Šefčovič so svojou manželkou Helenou v predvolebnom rozhovore pre týždenník Život.
Kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky Maroš Šefčovič so svojou manželkou Helenou v predvolebnom rozhovore pre týždenník Život.
Zdroj: MATEJ KALINA