V mnohých historických obdobiach doplácali ženy na svoj talent a múdrosť. Jednou z nich bola aj alexandrijská matematička a filozofka, ktorá v 4.až 5. storočí svojou vzdelanosťou a vplyvom prevýšila nejedného muža. A to jej neodpustili! Hypatia „s rozumom Atény, postavou Héry a krásou Afrodity" bola tŕňom v oku najmä kresťanom, ktorí sa stali jej neľútostnými prenasledovateľmi a katmi.

Filozof v tele bohyne

Hypatia sa narodila niekedy medzi rokmi 350 až 370 v starovekom Egypte v meste Alexandria. Dcéra matematika a astronóma Thóna z Alexandrie často sedávala s otcom v tamojšej knižnici, najväčšej na svete, a študovala s ním rôzne zvitky mudrcov. Otcovo vedenie zanechalo v malej Hypatii hlboké stopy a postupne si trúfala na výklady textov známych filozofov ako Platón a Aristoteles. Z Hypatie sa postupne stala najvzdelanejšia žena v meste, ktorá si získala úctu a priazeň mnohých mužov. Zaoberala sa matematikou a astronómiou - vynašla prístroj na destiláciu vody, na stanovenie mernej tiaže vody, v astrometrii sa jej pripisuje pomoc pri vývoji astrolábu pre merania na oblohe. Stala sa však aj vyhľadávanou učiteľkou a filozofkou, ktorá prednášala o novoplatonizme. Do jej domu prichádzali žiaci dychtiví po jej poznatkoch. Slobodomyseľná a vzdelaná žena odmietala početných nápadníkov a podľa legiend sa často obliekala do talárov, aké nosili jej mužskí kolegovia.

Vedomosti Hypatia  čerpala vo Veľkej knižnice v Alexandrii po boku otca Théona.  Vo filme Agora ho stvárnil Michael Lonsdale.
Vedomosti Hypatia čerpala vo Veľkej knižnice v Alexandrii po boku otca Théona. Vo filme Agora ho stvárnil Michael Lonsdale.
Zdroj: Profimedia

Nebojovala proti kresťanstvu


Aj keď je považovaná za pohanskú filozofku, v kruhu jej žiakov bolo aj mnoho kresťanov. Vedenie Hypatie malo skôr intelektuálny než náboženský charakter. „Matka, sestra, učiteľka a dobrodinka súčasne, súhrn všetkého, čo sa dá uctiť slovami a skutkami,"napísal o Hypatii jej oddaný žiak Synesios z Kyrény.
Áno, mnohým kresťanom tej doby sa nepáčilo, že žena dosiahla také postavenie a úctu, ale vo väčšom spore boli s východorímskym prefektom Orestom, korý bol obviňovaný z pohanských modloslužieb a mal napätý vzťah s biskupom Cyrilom Alexandrijským. Navyše, často dochádzalo k nepokojom medzi alexandrijskými židmi a kresťanmi. To všetko sa podpísalo pod udalosť, ktorá otriasla nielen mestom, ale celými dejinami. Dodnes je krutý čin kresťanských vzbúrencov argumentačnou zbraňou ateistov.

Krutá smrť  filozofky a matematičky sa stala námetom výtvarných diel.
Krutá smrť filozofky a matematičky sa stala námetom výtvarných diel.
Zdroj: Profimedia

Pohanská mučeníčka


„Hypatia mala časté stretnutia s Orestom. Táto skutočnosť bolo interpretovaná cirkevným ľudom tak, že to bola ona, kto bráni Orestovi zmieriť sa s biskupom,"napísal v 5. storočí Sokrates Scholastic. „Niektorí potom, hnaní pyšnou a slepou horlivosťou, pod vedením Petra, lektora, na ňu striehli, keď sa vracala domov. Vytiahli ju z voza a odvliekli ju do chrámu nazývaného Caesareum, kde z nej úplne strhali šaty, a potom ju zavraždili ostrými črepinami. Následne jej rozsekali telo na kusy, odseknuté údy priniesli na miesto nazývané Cinaron a tam ich spálili,"opísal krutý čin Sokrates Scholastik.
žalostný skon múdrej, vzdelanej a skromnej Hypatie má teda viacero príčin. Bola na svoju dobu príliš výnimočná a vplyvná žena. Možno biskup nezniesol kult jej osobnosti, ktorý v meste silnel. A možno naozaj zhrozene počúval správy o krutom lynčovaní bezbrannej ženy, s ktorým nemal nič spoločné. Hypatia je dodnes považovaná za pohanskú mučeníčku a jednu z najvýnimočnejších žien v histórii. Jej meno nesie jeden z kráterov na Mesiaci a v roku 1884 bola po nej pomenovaná planétka 238 Hypatia.