Falšovanie liekov dlhodobo ohrozuje zdravie občanov EÚ. To je dôvod Európskej komisie, aby aplikovala do praxe nové pravidlá týkajúce sa bezpečnostných prvkov na liekoch na lekársky predpis. Nové podmienky zaviedli do praxe od soboty, 9. februára aj slovenskí lekárnici

Overovanie pravosti

Zavedenie nových pravidiel znamená, že odteraz budú musieť výrobcovia označiť liek na predpis dvojrozmerným čiarovým kódom na obale. Lekárne, vrátane online lekární, ako aj nemocnice, budú musieť overovať pravosť lieku ešte pred jeho výdajom pacientovi. Smernicu prijala Únia ešte v roku 2011 a v týchto dňoch prichádza k jej realizácii v praxi. Podľa implementácie tak každá lekáreň či nemocnica v EÚ bude musieť mať systém, ktorý umožní ľahšiu a efektívnejšiu identifikáciu falšovaných liekov. V najbližších týždňoch a mesiacoch bude nový systém dokonca monitorovaný, aby sa mohla eurokomisia presvedčiť, či funguje správne.

Lieky vyrobené pred 9. februárom 2019 však zostanú v predaji až do dátumu ich exspirácie. Nový systém kontrol od výroby až k distribúcii už však bude vyžadovať od oprávnených osôb, teda najmä lekárnikov a zamestnancov nemocníc overovanie pravosti lieku v celom dodávateľskom reťazci.

Ako to bude u nás?

„Pacientov môžeme ubezpečiť, že na príchod novej európskej smernice sme sa v dostatočnom predstihu pripravovali a spravili sme všetky potrebné opatrenia, aby sme zamedzili prípadnému problému, ako napríklad tomu, že by pacient v lekárni ostal bez svojho lieku," uviedol k novým podmienkam v lekárňach predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku Róbert Nemčický. Aj na Slovensku totiž začalo platiť, že lekárnik musí načítaním jedinečného kódu overiť pred výdajom pravosť každého balenia lieku.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vysvetlil, že bezpečnostné prvky sa umiestňujú na lieky už pri výrobe a slúžia na kontrolu lieku počas celého obdobia, kedy sa nachádza v liekovom reťazci.

K novým pravidlám bola dokonca zriadená Slovenská organizácia pre overovanie liekov. Táto organizácia sprostredkúva pripojenie jednotlivých účastníkov do Národného systému pre overovanie pravosti liekov a do takzvaného európskej databázy. Do systému bude mať pochopiteľne prístup aj Štátny ústav na kontrolu liečiv, ktorý sa zameria na inšpekčnú činnosť ohľadne pripojenia jednotlivých užívateľov do systému.