Viliam II., posledný nemecký cisár, abdikoval pred vyše sto rokmi a monarchia skončila. Vplyvná dynastia dala svetu deväť pruských kráľov, z toho troch nemeckých cisárov. Ak dnes „poddaní“ oslovia potomkov slávnych vládcov vaša kráľovská výsosť, je to len zo slušnosti a z úcty.

Dnes chce cisárov prapravnuk, 43-ročný Georg Friedrich, princ pruský, získať späť veľkú časť rodinného majetku. Súdi sa s nemeckým štátom o pozemky, paláce a umelecké diela, ktoré rodina Hohenzollernovcov stratila po oboch svetových vojnách. Zoznam ďalších požiadaviek je tiež dlhý. Princ chce totiž nielen majetok, ale aj „zlepšiť obraz Pruska v očiach verejnosti a historickom povedomí“. V tejto súvislosti sa opäť vyhrotil spor o vinu minulosti.

Cecilienhof na prvom mieste

Hohenzollernovci žiadajú nielen nehnuteľnosti, ale aj tisícky umeleckých a historických diel - nábytky, obrazy, vzácne knižné zbierky. Na čele zoznamu svieti zámok Cecilienhof v Postupime. Tam sa v roku 1945 konala Pos­tupimská konferencia, na ktorej víťazní lídri z veľkej trojky - Harry Truman, Winston Churchill a Josif Vissarionovič Stalin - rozhodovali o povojnovom usporiadaní Európy. Zámok dal vybudovať pre svojho syna, následníka trónu princa Viliama, a jeho manželku posledný cisár. Princov vnuk Georg Friedrich - ak sa mu palác nepodarí získať - chce aspoň právo bývať v budove, v ktorej je dnes múzeum a hotel.

VTEDY A DNES Na zámku Cecilienhof sa po vojne konala významná Postupimská konferencia. Na snímke vľavo víťazi v rokovacej sále v roku 1945, vpravo tá istá sála, ako ju vidia návštevníci múzea v súčasnosti.
VTEDY A DNES Na zámku Cecilienhof sa po vojne konala významná Postupimská konferencia. Na snímke vľavo víťazi v rokovacej sále v roku 1945, vpravo tá istá sála, ako ju vidia návštevníci múzea v súčasnosti.
Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Rovnaké požiadavky vzniesol cisárov potomok aj na zámok Lindstedt a Villu Liegnitz na okraji slávneho zámockého areálu Sanssouci, takisto v Postupime. Pôvodne išlo o letnú rezidenciu Fridricha II. Veľkého, ktorý v 18. storočí Prusko veľmi posilnil.

Nemá nárok

Požiadavky na reštitúciu nehnuteľností a objektov, ktoré sa dnes nachádzajú poväčšine vo vlastníctve krajinských inštitúcií Brandenburska a Berlína či vo vlastníctve spolkovej vlády, vzniesol Georg Friedrich už pred niekoľkými rokmi. Neodmietli ich okamžite, dokonca sa vyjednávalo o možnosti navrátenia niektorých vecí do rúk Hohenzollernovcov, napríklad obrazov. Nakoniec však nemecké ministerstvo kultúry oficiálne informovalo cisárovho prapravnuka, že neexistujú žiadne právne dôvody, aby si nárokoval na zhabaný majetok. Ak by nárok mal a vrátili by sa mu len umelecké a historické predmety nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré sú dnes v zbierkach hradov, zámkov, múzeí či galérií, mohli by niektoré tieto inštitúcie rovno zatvoriť. Nebolo by totiž už čo vystavovať.

Nielen majetok

V roku 1926 Hohenzollernovci získali naspäť časť majetku zhabaného po I. svetovej vojne a abdikácii Viliama II. Vtedy cisárov syn princ Viliam mohol bývať v zámku Cecilienhof. Dnešné nároky Hohenzollernovcov sa týkajú aj majetku, ktorý znárodnili druhý raz komunisti Nemeckej demokratickej republiky. Po znovuzjednotení Nemecka cisárovi potomkovia získali niečo na základe reštitučných zákonov. Chcú však viac. A to nielen v materiálnom zmysle.

Nemateriálne požiadavky sú najkontroverznejšie. Hohenzollernovci chcú mať vplyv na obsah i formu výstav či prezentácií hohenzollernovskej dynastie v múzeách, nadáciách či v iných verejných inštitúciách. Chcú mať tiež právo na organizáciu slávností a podujatí, súkromných i verejných, ktoré sa usporadúvajú v nehnuteľnostiach patriacich kedysi rodine.

Georga Friedricha vraj motivuje snaha vrátiť rodine v Nemecku dobré meno. Túto dynastiu totiž považujú za popredných predstaviteľov militarizmu a expanzionizmu, ktorý viedol k svetovým vojnám. Cisára Viliama II. v nemeckej historiografii považujú za jedného z hlavných „vinníkov“ I. svetovej vojny. Ale dedičia pruskej dynastie sa netaja tým, že by chceli trochu pozmeniť obraz rodiny v povedomí Nemecka. Týka sa to predovšetkým predstaviteľov rodu za nacistickej éry.

ZÁMOK LINDSTEDT V POSTUPIME Ďalšia z nehnuteľností, ktorú od štátu žiada pruský princ.
ZÁMOK LINDSTEDT V POSTUPIME Ďalšia z nehnuteľností, ktorú od štátu žiada pruský princ.
Zdroj: PROFIMEDIA.SK

S nacistami

„Môj dedko sa angažoval v protinacistickom odboji, pričom riskoval vlastný život,“zdôrazňuje princ Georg Friedrich. Tvrdí, že to práve „nacisti urobili z Pruska prostitútku“.Lenže cisárov syn August Viliam sa v roku 1930 stal členom SA (Sturmabteilung - úderné oddelenie) a vystúpil s niekoľkými nacistickými propagandistickými prejavmi. K Adolfovi Hitlerovi mal vraj blízko. Cisárovho vnuka bolo zasa vidieť v niekoľkých propagandistických filmoch nacistov, aj keď nevedno, či to bolo bez jeho vedomia alebo s tým súhlasil. Nemecká legislatíva neumožňuje reštituovať majetok osobám podporujúcim hitlerovský režim.

Povedomie zostáva

„Môžeme prinajmenšom diskutovať o reštitúciách palácov, nábytkov či umeleckých diel. Ale vnucovať svoj pohľad na spôsob formovania historiografie Pruska, to je už príliš,“napísal v komentári nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Šance na reštitúcie majú potomkovia dynastie veľmi malé, priam mizivé. Ale historické povedomie o rode je v Nemecku stále živé. O niekoľko mesiacov sa ukončí rekonštrukcia paláca Hohenzollernovcov v Berlíne, ktorý zbombardovali počas vojny a vláda NDR ho vyhodila do povetria ako „symbol pruského imperializmu“. Zámok má byť sídlom múzeí, knižníc a mnohých kultúrnych inštitúcií, ktoré priamo nenadväzujú na pruskú tradíciu. Táto nová ustanovizeň sa má nazývať Humboldtovo fórum. 

Posledný cisár

Viliam II. Pruský (1859 - 1941) vládol v rokoch 1888 - 1918. Po atentáte v Sarajeve na rakúskeho následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este, s ktorým si rozumel, žiadal rakúskeho cisára, aby Srbsku vyhlásil vojnu. Viedli ho k tomu vlastné rozpínavé a militaristické ambície. V novembri 1918 abdikoval a utiekol do Holandska. Ukončil tým 500-ročné panovanie Hohenzollernovcov v Brandenbursku, 200-ročné v Prusku a 58-ročné v Nemecku. Versailleská zmluva obsahuje aj žalobu na Viliama II. za „hrubé porušenie zásad medzinárodnej mravnosti a posvätnej autority zmlúv“. Cisára mal súdiť osobitný medzinárodný tribunál. Utiekol však do exilu do Holandska. Neprestal byť nacionalistom a podporoval Hitlera. V Holandsku aj zomrel.

Georg Friedrich
Georg Friedrich
Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Georg Friedrich

Princ pruský je hlavou hohenzollernovskej dynastie od roku 1994.Venuje sa podnikaniu. V roku 2017 založil Kgl. Preussische Biermanufactur - Kráľovský pruský pivovar. Vlastní ostrov na severe Nemecka a dve tretiny rodinného sídla Burg Hohenzollern. Nemeckí prívrženci návratu monarchie ho považujú za právoplatného následníka cisárskeho a kráľovského trónu.