Vyšetruje ho národná protikorupčná jednotka. MUDr. Ľ. CH. z Nitry sa podľa nej dopustil pokračovacieho zločinu prijímania úplatku. Ku skutku malo dôjsť v minimálne desiatich prípadoch. Trestné stíhanie iného nitrianskeho lekára, ktorý bol pôvodne tiež obvinený za úplatkárstvo, bolo však pred vyše rokom zastavené. Rozhodol o tom generálny prokurátor, podľa ktorého lekár nezobral úplatky, ale finančné dary od vďačných pacientov.

Dvojaký meter?

V roku 2017 zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) pri preberaní úplatku v nitrianskej Fakultnej nemocnici ortopéda Jozefa P. Polícia sa nezabudla „úlovkom“ pochváliť, zadržaného ortopéda dokonca obvinila a vtedajší prezident Policajného zboru nezabudol upresniť, že doktorovi hrozí trest odňatia slobody od troch do ôsmich rokov. Polícia mala  z preberania úplatku aj obrazový záznam. Po roku však bolo zrazu všetko inak. Generálna prokuratúra SR z konca januára minulého roka celý tento prípad takpovediac zmietla zo stola a vrátila ho na nové konanie. Dôvodom rozhodnutia generálneho prokurátora pre takýto postup boli zistené hmotno-právne a procesné nedostatky v postupe orgánov činných v trestnom konaní. Zároveň vyšetrovateľovi Policajného zboru uložili pokyn, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Spomínaného ortopéda niekoľko mesiacov monitorovali a odpočúvali. Zadržali ho pri preberaní úplatku od sedemdesiatničky Márie K.  Vysvitlo, že dôchodkyňa dala úplatok lekárovi dvadsať eur.

Nie úplatok ale dar

Tento prípad vyvolal medzi ľuďmi rôzne emócie. Jedni konanie lekára odsúdili, iní sa zasa zľakli, že ich nebude mať kto operovať, ak lekár v nemocnici skončí. Generálny prokurátor SR v spomínanej trestnej veci prijímania úplatku však dospel k celkom inému, prekvapivému záveru. V uznesení, ktoré spomíname a máme k dispozícii vyjadril názor, že právoplatnými rozhodnutiami prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) porušili zákon v neprospech obvineného lekára, a uznesenia zrušil. Zároveň prikázal, aby vyšetrovateľ NAKA vo veci znova konal a rozhodol.Úplatkom sa podľa zákona chápe vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Napríklad to, či pacient bude operovaný, v akom termíne a podobne, teda akýkoľvek výkon lekárskej starostlivosti sa považuje za obstarávanie vecí všeobecného záujmu. Teda ak lekár v súvislosti s takýmto rozhodovaním uprednostní nejakého pacienta a prijme za to „pozornosť“, dopúšťa sa zločinu prijímania úplatku.

Je to to isté, akoby ste chceli získať nejakú výhodu na polícii, na súde a podobne.Podľa spomínaného uznesenia však nie všetky plnenia, na ktoré nie je právny nárok, možno považovať za úplatok. Oným rozhodujúcim faktorom, ktorý pomáha odlíšiť dar od úplatku, je úmysel osoby, ktorá ho poskytuje. Dar sa nepodmieňuje protihodnotou, ale je prejavom vďačnosti či náklonnosti obdarovanému.Naša platná právna úprava inštitút darovania zdravotníckemu pracovníkovi neupravuje. Ale v susednom Česku platí, že ak pacient dá dar lekárovi po prepustení z liečenia, ide o prípustný dar. A tak sa okolnosti spomínaného prípadu prehodnocovali a prehodnotili. Keďže svedkyne jednoznačne uviedli, že peniaze dali lekárovi z vďačnosti za jeho ochotu či ústretovosť a išlo „len“ o symbolických dvadsať eur, pôvodné dôvody a dôkazy usvedčujúce ortopéda z prijímania úplatku pominuli.

Sladkosti ako dar?

Ktovie, ako teda dopadne aktuálny prípad z Nitry a či sladkosti a alkohol pre lekára boli v skutočnosti úplatkom, alebo sa ukáže, že išlo  len o nevinný dar.

 

[email protected]