Nový systém fungovania zdravotníckych pohotovostí má za sebou už viac ako polroka a napriek obavám z jeho fungovania doteraz nepriniesol zásadnejší podnet. Málo sa však hovorí o tom, že nový systém mal odbremeniť všeobecných lekárov od povinnosti slúžiť na pohotovostiach, po novom na Ambulantnej pohotovostnej službe.

K službe na pohotovosti na báze dobrovoľnosti však úplne neprišlo, nakoľko sa ukázalo, že akútna služba v jednotlivých krajoch nebude zabezpečená. Preto príslušný kraj začal riešiť tento problém na základe povinných rozpisov. Najnovšie sa voči tejto povinnosti ohradili lekári v Šali. Kraj však na nesúhlas zdravotníkov odpovedá tým, že ak lekári na pohotovosť nenastúpia budú pokutovaní.

Nemajú zmluvy

Lekári Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, ako uvádza portál vzdravotnictve.sk, spísali podnet, ktorým protestovali proti rozpisu služieb ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Šali na február. Hlavný problém majú s rozpisom tí lekári, ktorí nemajú s poliklinikou podpísané zmluvy o poskytovaní APS. Podnet dokonca poslali ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej, lekárovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomírovi Ševčíkovi, prezidentovi Slovenskej lekárskej komory Marianovi Kollárovi, členom výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a médiám.

Lekári argumentujú aj tým, že ide o porušenie zákona. Župa si však myslí pravý opak a opiera sa o vyjadrenie ministerstva zdravotníctva, kde stojí, že v zmysle platnej legislatívy samosprávny kraj zaradí do rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej APS všetkých poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod.

Okrem toho, v júni minulého roka sme informovali v súvislosti s pripravovanými zmenami v pohotovostnej službe, že kvôli tomuto problému zasadal parlamentný výbor pre zdravotníctvo. „Rozhodli sme sa pre pozmeňovací návrh, aby ministerstvo mohlo poveriť, teda dočasne poveriť ak teda nebol nikto vysúťažený alebo sa nikto neprihlásil alebo nesplnil podmienky,“ vyjadril sa vtedy predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník.

Takzvané poverenie nám vysvetlilo zdravotníctvo tak, že sa realizuje buď iným poskytovateľom pohotovostných služieb v kraji a keď chýba vykonávajú ho poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti na základe rozpisov.

Budú sankcie?

Problém v poliklinike v Šali spočíva v tom, že ide o pevný pod, kde sa musí vykonávať pohotovostná služba. Ako uvádza portál vzdravotnictve.sk, v rozpise služieb na február je uvedená aj spoločnosť SIZK, s.r.o., ktorá prevádzkuje v Šali dve ambulancie – všeobecného lekárstva a vnútorného lekárstva. Táto spoločnosť však nemá od 1. júla 2018 s poliklinikou podpísanú zmluvu o poskytovaní APS. Kraj je preto nútený urobiť povinný rozpis, kde sú aj mená všeobecných lekárov.

Tí však argumentujú, že nepodpísali žiadne zmluvy. Od povinnosti slúžiť ich to však neodbremeňuje a preto Nitriansky samosprávny kraj pristúpil k ráznemu riešeniu. Pokiaľ lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, kraj mu môže udeliť finančnú sankciu, voči ktorej sa môže lekár odvolať na ministerstvo zdravotníctva.

Od júla 2018 sa zmenil zákon a pôvodné Lekárske služby prvej pomoci sa premenovali na Ambulantnú pohotovostnú službu. Pohotovosť je zabezpečená po novom od 16:00 do 22:00 v pracovné dni a od 7:00 do 22:00 v dňoch pracovného pokoja. Spustenie nového fungovania sprevádzali problémy so zabezpečením tejto služby, nakoľko o ňu nebol záujem zo strany lekárov.