Slovenská informačná služba vydala správu o činnosti za minulý rok. Spomína v nej aj to, ako bojovala proti takzvaným hybridným hrozbám. Tie podľa SIS predstavujú komplex politických, informačných, spravodajských, vojenských, ekonomických, finančných a právnych nástrojov, ktoré sa využívajú v priebehu konfliktu alebo dlhodobo s cieľom dosiahnuť oslabenie integrity protivníka.

SIS: Ako každý rok vydala správu o činnosti. Spomína aj hybridné hrozby a to, že sú na vzostupe.
SIS: Ako každý rok vydala správu o činnosti. Spomína aj hybridné hrozby a to, že sú na vzostupe.
Zdroj: archív

Rozdeliť verejnosť

Ich cieľom je najmä destabilizácia fungujúceho štátu a polarizácia jeho spoločnosti. „Zámerne vytvárajú zmätok, stierajú rozdiel medzi mierom a vojnou a zameriavajú sa na napádanie zraniteľných miest. Jednotlivé škodlivé javy ako také však mnohokrát nemožno ešte klasifikovať ako hybridný útok, takým sa stanú až vtedy, keď sú použité v kombinácii a s určitými politickými úmyslami, ktorých cieľom je spôsobiť neistotu a nestabilitu,“ vysvetľuje SIS v správe. Z tých, ktorí tento spôsob útokov používajú, menovalti tajní len Daesh, známy aj ako Islamský štát.

Daesh: Naši tajní menujú Islamský štát ako tých, ktorí hybridné spôsoby vojny využívajú. Riešia však aj štáty, ktoré takto fungujú.
Daesh: Naši tajní menujú Islamský štát ako tých, ktorí hybridné spôsoby vojny využívajú. Riešia však aj štáty, ktoré takto fungujú.
Zdroj: Profimedia

Na vzostupe

Podľa správy sa však SIS-ka zameriavala „na vybrané nástroje hybridného spôsobu boja využívané štátnymi aktérmi.“ Tie sa týkali činnosti súkromných vojenských spoločností, ktoré niektoré štáty využívajú aj ako nástroj svojej zahraničnej politiky. SIS spolupracovala so spravodajskými štruktúrami NATO a Európskej únie, s ktorými si vymieňala informácie a vytvárala analytické projekty. „Služba spoločne s inými zastúpenými štátnymi orgánmi spracovala charakteristiku bezpečnostného prostredia v Európe po vzostupe hybridných hrozieb zo strany niektorých štátnych a neštátnych aktérov a vyhodnotila najvážnejšie potenciálne hybridné hrozby voči stabilite a bezpečnosti SR,“ dodávajú tajní vo svojej správe za rok 2017.